Bättre service och nöjdare kunder

Caller ID är en integration mellan ditt interna CRM-system och din växellösning, som gör att du kan se vem som ringer. Det gör att du kan förebereda dig bättre och öka servicegraden. Effektivare kundhantering ger fler avklarade ärenden på kortare tid och en bättre arbetsmiljö. Resultatet blir nöjdare medarbetare och inte minst nöjdare kunder.

Produktblad Caller ID

Fördelar med Caller ID

Stor nytta för kunden

Stor nytta för medarbetarna

Flexibel lösning

Chatta med oss
Chatten är stängd