Teams Business Concept

De flesta företag har Microsofts licenser, men få drar nytta av Teams fulla potential. Du som har Microsofts företagslicenser bör överväga Teams som företagets samarbetsplattform och genom den implementera nya och mer effektiva arbetssätt. 

Office Managements Teams Business Concept låter dig nyttja Teams till sin fulla potential och ger under ett och samma tak:

 • Möten
 • Telefoni
 • Säkra samarbeten

Detta gör vi med hjälp av våra specialister inom varje del av Teams; IT, Dokumenthantering, Mötesteknik och Telefoni.

Varför Teams från Office Management?

Många företag väljer en strategi som innefattar en permanent hybridstrategi. Den bästa lösningen för att uppnå detta är, enligt analysföretaget Gartner, Microsoft Teams.

Tillsammans med vårt dotterbolag Xite är vi Microsoft Gold & Tier 1-partner. Vi har Teams-experter inom IT, licensförsäljning, Sharepoint, säkerhet, och dokumenthantering. Utifrån Teams har vi byggt ett komplett lösningskoncept, Teams Business Concept. Vi levererar och konfigurerar Teams som du vill ha den uppsatt och kompletterar med den kringutrustning du behöver, exempelvis vårt mötesrumskoncept, svarsservice eller kontaktcenter för Teams telefoni. Allt för att du ska kunna nyttja Teams fullt ut.

Tillförlitlig kommunikationsplattform

Vi på Office Management har sett att behovet av en tillförlitlig kommunikations­plattform för anställda som arbetar hemifrån eller på distans har ökat lavinartat, och fortsätter att öka. Det är inget som kommer att försvinna. Microsoft Teams syfte är att underlätta samarbete i team på ett och samma ställe. Plattformens primära funktioner omfattar bland annat följande:

 • Chatt
  Teams inkluderar meddelanden i grupp eller enskilt meddelandeutbyte, inklusive GIF:er och emojis.
 • Möten
  Du kan aktivera videokonferenser för grupper av valfri storlek, från två till 10 000 deltagare.
 • Samarbete
  Inom Teams kan du lagra, dela och redigera filer inom plattformen med hjälp av Microsoft Office-appar
 • Samtal
  Teams är inte bara en samarbetsplattform utan även en UCaaS-plattform (Unified Communications as a Service). Du kan ringa och ta emot samtal direkt i Teams, inklusive vissa avancerade funktioner som samtalsöverföring, röstbrevlåda i molnet och gruppsamtal.

prev

Möten

Våra specialister har en expertis inom digitala möten och allt som behövs runtomkring. En mötes­plattform för digital samverkan och samspel mellan människor. Nya sätt att skapa möten mellan människor och/eller grupper av människor.

Samtal

Våra specialister inom Telefoni har expertis inom digitala växel- och telefoni­lösningar. Integrerad digital kommunikation i Teams plattformen med flexibel telekommunikation mellan användare.

Samarbete

Våra specialister inom IT och dokument­hantering har expertis inom drift och förvaltning av IT-miljöer med digitiserade processer och rutiner. En gemensam säker modern IT-plattform. Flexibel digital samarbetsplattform för gemensamma uppgifter var som helst, när som helst.

next

Hållbarhet

Microsoft Teams ger på ett säkert och smidigt sätt anställda tillgång till de kommunikationsresurser som behövs för att effektivt utföra arbetet oberoende om det sker från kontoret eller på distans. Teams möjliggör flexibla samarbeten vilket frigör tid och effektiviserar både arbete och vardag samt hjälper oss att undvika onödiga resor som påverkar klimatet negativt. Genom Office Management är Teamstjänsten dessutom 100% klimatkompenserad.

Säkerhet

Teams tillämpar tvåfaktorsautentisering för systemet och verksamheten, enkel inloggning via Active Directory och kryptering av data som överförs och i vila. Filer lagras i SharePoint och stöds av SharePoint-kryptering. Anteckningar lagras i OneNote och backas upp av OneNote-kryptering. OneNote-data lagras på teamets SharePoint-webbplats. Wiki-fliken kan också användas för anteckningar och dess innehåll lagras också på teamets SharePoint-webbplats.

Microsoft Teams har inbyggda säkerhetsfunktioner för systemgranskning som många administratörer förbiser. Det är till exempel lätt att aktivera styrningspolicyn DLP (Data Loss Prevention) med minimalt arbete i förväg som identifierar, övervakar och automatiskt skyddar känslig information. Om du måste uppfylla ett krav på efterlevnad, som PCI eller HIPAA, letar det här verktyget efter datamönster för att se till att du inte läcker känslig information som t.ex. kreditkortsdata.

Licensiering

Microsoft Teams är en molnbaserad plattform. I plattformssviten Microsoft 365 har Microsoft valt att inkludera Teams-åtkomst ”gratis” för företag som redan har tecknat sig för M365-licensiering. OM du redan har Microsoft 365-licenser gör detta att Teams är redo att användas utan extra kostnad för många företag. Det innebär att du kan lansera en samarbetsplattform till en liten eller ingen extra kostnad.

Digital strategi

En förhastad lansering kan leda till utmaningar när det gäller användarnas förståelse och användande. Att ha en Teams-strategi är ett sätt att få ut det mesta ur plattformen och genom den implementera det nya arbetssättet på ett kontrollerat sätt. Du som har Microsofts företagslicenser bör absolut överväga Teams som er samarbetsplattform, det är ett verktyg som absolut är jämförbart eller bättre än konkurrerande alternativ.

Vill du ha en Teams Business Concept Workshop?

Förstudien undersöker och tar fram förutsättningarna för Teams Business Concept. Den belyser omfattning, hur nuläget ser ut, IT-struktur och intressenter. En bedömning av möjligheterna och ett första lösningsförslag presenteras. Krav tydliggörs och en övergripande projektplan för ett genomförande tas fram. Kontakta oss för att veta mer.

Chatta med oss
Chatten är stängd