Teams Business Concept

De flesta företag har Microsofts licenser, men få drar nytta av Teams fulla potential. Du som har Microsofts företagslicenser bör överväga Teams som företagets samarbetsplattform och genom den implementera nya och mer effektiva arbetssätt. 

Med Office Managements Teams Business Concept får du allt under ett:

 • Möten
 • Telefoni
 • Säkra samarbeten

Detta är möjligt då vi har specialister inom varje del av Teams; IT, Dokumenthantering, Mötesteknik och Telefoni.

 

Se film om konceptet     Kontakta migKlimatkompenserad.png

Varför Teams från Office Management?

Vi har experter inom samtliga områden som rör Teams och genom vårt koncept får du ut maximalt av din Teamsplattform. Som Microsoft Solutions Partner konfigurerar vi Teams enligt dina behov, och kan komplettera med nödvändig kringutrustning, som mötesrum eller kontaktcenter för Teams telefoni.

 • IT-säkerhet
 • Dokumenthantering
 • Företagstelefoni
 • Mötesrum
 • Licensförsäljning
 • Sharepoint

 

prev

Möten

Inom vårt område Mötesteknik har vi experter på digitala möten och det du behöver av teknisk utrustning.

Samtal

Vi har levererat digitala växel- och telefonilösningar i många år och kan allt inom digital kommunikation.

Samarbete

Våra IT- och dokumentexperter ser till att du får en modern och flexibel plattform för smidiga samarbeten.

next

Tillförlitlig kommunikationsplattform

Behovet av en tillförlitlig kommunikations­plattform för distansarbete har ökat lavinartat, och kommer fortsätta att öka. Syftet med Teams är att samla alla digitala samarbeten på ett och samma ställe. 

 

 • Möten
  Du kan aktivera videokonferenser för grupper av valfri storlek, från två till 10 000 deltagare.
 • Samarbete & chatt
  Du kan chatta samt lagra, dela och redigera filer inom plattformen med hjälp av Microsoft Office-appar.
 • Samtal
  Teams är inte bara en samarbetsplattform utan även en UCaaS-plattform (Unified Communications as a Service).

  Ring och ta emot samtal direkt i Teams, inklusive avancerade funktioner som samtalsöverföring, röstbrevlåda i molnet och gruppsamtal.

Säkerhet

Teams tillämpar tvåfaktorsautentisering för systemet och verksamheten, enkel inloggning via Active Directory och kryptering av data som överförs och i vila.

 • Filer lagras i SharePoint och stöds av SharePoint-kryptering.
 • Anteckningar lagras i OneNote och backas upp av OneNote-kryptering.
 • OneNote-data lagras på teamets SharePoint-webbplats.
 • Wiki-fliken kan också användas för anteckningar och dess innehåll lagras på teamets SharePoint-webbplats.

Microsoft Teams har inbyggda säkerhetsfunktioner för systemgranskning som många administratörer förbiser. Det är till exempel lätt att aktivera styrningspolicyn DLP (Data Loss Prevention) med minimalt arbete i förväg som identifierar, övervakar och automatiskt skyddar känslig information.

Om du måste uppfylla ett krav på efterlevnad, som PCI eller HIPAA, letar det här verktyget efter datamönster för att se till att du inte läcker känslig information som t.ex. kreditkortsdata.

Licensiering

Microsoft Teams är en molnbaserad plattform. I plattformssviten Microsoft 365 har Microsoft valt att inkludera Teams-åtkomst ”gratis” för företag som redan har tecknat sig för M365-licensiering.

Om du redan har Microsoft 365-licenser är Teams redo att användas utan extra kostnad för många företag. Det innebär att du kan lansera en samarbetsplattform till en liten eller ingen extra kostnad.

Digital strategi

En förhastad lansering kan leda till utmaningar när det gäller användarnas förståelse och användande. Att ha en Teams-strategi är ett sätt att få ut det mesta ur plattformen och genom den implementera det nya arbetssättet på ett kontrollerat sätt.

Du som redan har Microsofts företagslicenser bör absolut överväga Teams som samarbetsplattform. Det är ett verktyg som är jämförbart med, eller bättre än, konkurrerande alternativ.

Vill du ha en workshop?

I vår workshop börjar vi med en förstudie där vi undersöker dina förutsättningar för Teams Business Concept. Vi belyser omfattning, hur nuläget ser ut, IT-struktur och intressenter.

Därefter gör vi en bedömning av möjligheterna och presenterar ett första lösningsförslag. När kraven blir tydliga kan vi ta fram en övergripande projektplan för ett genomförande.

Chatta med oss
Chatten är stängd