Implementation

Hur byter man sin växel?

Har du fått uppgiften att se över er befintliga kommunikationsplattform med tillhörande operatörstjänster? Oss emellan en otacksam uppgift då telefoni är högst verksamhetskritiskt och något som alla förväntar sig bara ska fungera. Till detta tillkommer ofta uppdraget om någon form av kostnadsreduktion tillsammans med kravet på ökad säkerhet, framtidstrygg plattform och ny funktionalitet. 

Good news, vi äter telefoniprojekt och operatörsbyten till frukost. Ta ett första snack så berättar vi mer om vårt arbetssätt och diskuterar din situation.

Så här går det till

Grattis i förskott!

Du har investerat i en modern framidssäker molnväxel som under avtalet kan modifieras och anpassas efter era behov.

Välkommen

Nu ska vi dra igång implementation och du får initialt ett automatisk mail från vårt leveranssystem som tydligt förklarar processen.

Nummerinventering 

Din utpekade leveransledare kontaktar dig för att planera, tidsätta, samla/sammanställa alla användare/nummer och boka kommande steg. Vi bestämmer också tillsammans hur växeln flödesmässigt ska sättas upp.

Order till operatör

När vi tillsammans känner oss trygga med operatörsdelen lägger vi order. Detta görs tidigt i processen då operatören kan ha upp till 35 dagars ledtid. Du kommer erhålla att en automatiks bekräftelse.

Programmering av växel

En av våra molntekniker programmerar växeln enligt instruktioner, sim-kort och hårdvara skickas ut i god tid innan driftsättning.

Skarpt datum bokas

Din leveransledare kontaktar dig för att verifiera skarpt datum för driftsättning. Därefter bokas migrering hos operatör.

Driftsättning

På drift dagen har självklart kommunikation innan vi trycker på knappen. Alla dina medarbetare har även erhållit mejlpåminnelser med information och instruktioner.

Strax efter driftsättning genomför vi samtalstester och har en genomgång med ansvarig.

Uppföljning

Ett par veckor efter driftsättning har vi som rutin att följa upp och säkerställa att allt fungerar lösningen i sig, med support och om det är några förändringar som ni vill hantera.

Lär dig mer om tekniken

IP-telefoni, SIP-trunk eller Mex? Det finns många begrepp inom telefoni. Vissa har du kanske hört tidigare och medan andra är helt nya. Office Management hjälper dig reda ut begreppen.  

Vad ska man tänka på?

Vad ska man tänka på vid köp av ny telefonväxel? Kanske var ett på år sedan sist eller så är det första gången? Oavsett så är det lite att sätta sig in i men så svårt är det faktiskt inte om man är någorlunda strukturerad och tar lite hjälp. En bra början är att konsumera vår step by step guide för köp av telefoni växel nedan.