Ta verksamheten till nästa nivå med analytisk insikt

Det mesta vi gör på arbetsplatsen genererar data och volymerna har ökat explosionsartat. I takt med det har även analyssystemen utvecklats och blivit både effektivare och enklare att använda. Med några enkla handgrepp kan flera Excel-dokument och tusentals rader av data, bli till en begriplig visuell bild som visar och förklarar hur saker och ting hänger ihop. Analytisk insikt är den kanske viktigaste konkurrensfördelen eftersom det bland annat gör det möjligt för dig, att ha koll på kundbeteenden och vara ett steg före. Vi ger dig möjligheten att bli en affärsanalytiker, genom att ge dig ökad förståelse och insikt i din verksamhet så att du närmare förstår vad som händer på djupet. Det gör det lättare att prioritera, vända en negativ trend, eller utveckla något som börjar få positiva effekter.

Vägar till analytisk insikt

Nivå 1

Genomlysning av ditt  analysbehov eller konsolidering av affärsdata

En heldags workshop hos dig där vi inleder med ett planeringsmöte och går igenom dina behov, förväntningar och framförallt din befintliga affärsdata. När dagen är över får du lösningsförslag till konsolidering och förslag på vilka analysmöjligheter du har.

 

Nivå 2

Hands-on hjälp med att visualisera din unika information

Vi hjälper dig att använda BI-verktyg så att du enkelt och automatiserat kan kombinera och koppla samman informationen i en visuell bild av din verksamhets verklighet. Kursen erbjuds i våra lokaler och du får även vägledning om du vill fortsätta på egen hand. Med Qlik Sense Basic lär du dig att se och utforska data och med Qlik Associative Engine lär du dig att skapa enkla BI-appar som din verksamhet kan dra nytta av.

 

Nivå 3

BI-Manager som tjänst

Få tillgång till en resurs som löpande ser över dina behov av datakonsolidering, analys, visualisering och rapporter. Denna tjänst kan köpas löpande per timme, eller som en timbank med avrop. Exempelvis 2 timmar/per vecka eller en halv till en dag/per månad.

Vill du få ut mer av din kunddata?

Analytisk insikt är den kanske viktigaste konkurrensfördelen idag, eftersom det bland annat gör det möjligt för dig att ha koll på kundbeteenden och vara ett steg före. Boka en av våra BI-utbildningar eller kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan bli företagets affärsanalytiker nummer ett.