{{ctrl.viewMoreText}}

Visste du att vi har miljövänliga lösningar inom alla affärsområden?

IT-tjänster

Hållbart företagande med IT-tjänster som optimerar dina resurser.

Dokumenthantering

Reducera din miljöpåverkan med digital dokumenthantering.

Telefoni

Kommunikationslösningar som effektivt resursoptimerar din verksamhet.

Videokonferens

Minska dina flygresor och klimatpåverkan med videomöten.

Facility Management

Ett brett urval av svanen- och rättvisemärkta produkter och tjänster.

Söker du efter miljövänliga produkter och tjänster?

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur du med våra tjänster och produkter kan minska din miljöpåverkan och hålla en grön profil.

Vår gröna policy

Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. För att bli en O.M Green kvalificerad leverantör måste en rad kriterier i vår kvalificeringsprocess uppfyllas. Det innebär bland annat att alla leverantörer aktivt måste kunna påvisa ett långsiktigt hållbarhetsarbete där policys och andra viktiga styrdokument ligger till grund för detta arbete. Certifieringar, klimatkompenserade transporter och processer för uppföljning och rapportering är andra krav vi sätter minst lika stort värde på.

Våra kriterier

För att kvalificera sig som en O.M Green leverantör börjar vi alltid med att säkerställa följande krav:

1. Leverantör har miljö-, rättvisemärkt-, och/eller hållbarhetscertifieringar.
2. Leverantören arbetar aktivt efter en miljö-och/eller hållbarhetspolicy.
3. Levernatören klimatkompenserar sina transporter.
4. Leverantören har processer för uppföljning och rapportering av sina miljömål. 
5. Leverantören har interna processer som främjar ett hållbart företagande.

Hur blir en leverantör O.M Green certifierad?

En O.M Green certifierad leverantör måste uppfylla minst 3 av våra 5 huvudkrav för att vara aktuell att påbörja vår kvalificeringsprocess. För dig som kund innebär det en garanti och trygghet i att veta, att de leverantörer vi presenterar som certifierade, genomgått vår kvalificeringsprocess och aktivt arbetar med hållbarhet på ett eller annat sätt.

Kvalificeringsprocessen

En leverantör som uppfyllt de grundläggande kriterierna går vidare till vår kvalificeringsprocess. Denna process utgår ifrån en värdekedja där vi i första led, huvudled och andra led, på en detaljerad nivå identifierar hur leverantören arbetar med hållbarhet genom hela kedjan.

Värdekedjan

Första led

I detta första steg ser vi över hur produkten eller tjänstens hela värdekedja ser ut. Från produktion och tillverkning till utvecklingsmöjligheter av värdekedjan. Vi ser också över möjligheten att kravställa eller påverka leverantörens värdekedja i syfte att göra den mer effektiv och långsiktigt hållbar.

Huvudled

I detta led ser vi över hur en leverantör arbetar med inköp, transport, förbrukning och support. Klimatkompenseras transporterna? Erbjuder leverantörens produkter och tjänster möjligheter för slutkunden att minska sin miljöpåverkan?

Andra led

I det sista ledet ser vi över vilka tjänter leverantören erbjuder inom återtag av produkter/tjänster, samt återvinning och rapportering. Detta handlar helt enkelt om hur leverantören arbetar med uppföljning och återkoppling mot sina kunder, för att följa upp sina miljömål.

Vårt ansvar

För oss är miljömedvetenhet viktigt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. Men vi ställer interna miljökrav på oss själva också. Med en intern miljöpolicy som ram för vårt miljöarbete, arbetar vi för att främja ett grönare kontor där miljövänliga arbetsrutiner står i fokus. Därför är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att många av de lösningar vi tillhandahåller hjälper dig att reducera din miljöpåverkan.

En hållbar framtid

Alla företag har ett stort socialt ansvar att ta. Vi är inget undantag, för våra möjligheter att ge tillbaka och påverka vår omvärld är stora. Men vi föredrar att låta våra handlingar tala. Med ett transparent och etiskt uppförande som bidrar till en positiv samhällsutveckling arbetar vi därför för en hållbar framtid i Norden och övriga världen. Det gör det extra viktigt att våra initiativ gör reell skillnad och präglas av ett långsiktigt förändringsarbete. Det är Corporate Social Responsibility (CSR) för oss.

Behöver du hjälp att hitta miljövänliga produkter och tjänster?

Inga problem! Vi hjälper gärna till. Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.

Läs mer om våra villkor