Bemanning

Rätt person på rätt plats

Vi är specialister på bemanning av kvalificerad personal inom alla branscher. Personal- och kompetensbrist råkar alla företag ut för. Hur ofta det sker och i vilken omfattning skiljer sig förstås åt från fall till fall. Vår utbildade och skickliga bemanningspersonal kommer när det passar just dig; några timmar i veckan, varje dag eller någon gång i månaden. När vi hjälper dig med det vi är bäst på kan du och dina kollegor fokusera på det ni är bäst på – era affärer.

Våra fördelar

Rätt kompetens

När du nyttjar vår bemanningstjänst kan du alltid räkna med att vår extrapersonal har rätt utbildning och kompetens.

Korta ledtider

Vi hjälper dig när du snabbt behöver personal på plats vid exempelvis sjukdom, semester, glapp mellan anställningar eller mindre arbetstoppar. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Anpassad lösning

Varje uppdrag är unikt. Precis som varje verksamhet och dess förutsättningar. Därför anpassar vi dig våra bemanningslösningar utifrån dina behov. Heltid, deltid eller timme väljer du.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av kundanpassade bemanningstjänster och lösningar som förenklar vardagen för ditt företag. Det gör att vi känner till din verksamhet och vilka behov som finns inom bemanning och rekrytering. Med en gedigen erfarenhet från branschen ser vi till att matcha det du söker.

Heltid, deltid eller per timme?

Varje uppdrag är unikt. Precis som varje enskilt behov. Därför kan vi bemanna personal på heltid, deltid eller per timme. Vilken typ av bemanning som än passar din verksamhet anpassar vi alltid lösningen efter ditt resursbehov. På så vis kan du känna dig trygg med att du får den bästa möjliga lösningen.

Visste du att...?

Office Management har ett helhetserbjudande när det kommer till Facility Management. Genom att välja oss som leverantör kan du samla alla fakturor på ett och samma ställe och spara värdefull tid. Vill du veta mer? Se vår film om Facility Management här.