Miljöarbete

För oss är miljömedvetenhet viktigt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. Men vi ställer interna miljökrav på oss själva också. Med en intern miljöpolicy som ram för vårt miljöarbete, arbetar vi för att främja ett grönare kontor där miljövänliga arbetsrutiner står i fokus. Därför är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att många av de lösningar vi tillhandahåller hjälper dig att reducera din miljöpåverkan.


Läs vår hållbarhetsredovisning

Vårt ansvar

För att effektivt påverka vårt miljöarbete i positiv riktning arbetar vi utefter ISO 14001:2015 Miljöledningssystem. Och för bättre uppföljning och förbättring av vår miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att reducera koldioxidutsläppen som våra tjänstebilar skapar. Bland annat genom att välja alternativa kommunikationsvägar som videokonferens. Vi söker även kontinuerligt olika sätt att minska vår pappersförbrukning och vi förespråkar elektroniska dokument, vilket innebär att alla våra MFP-system (multi functional printers) är Svanenmärkta, eller har annan miljöklassificering.

Chatta med oss
Chatten är stängd