Framtidens arbetsliv - Trender

Trender inom IT

En tekniktrend innebär att det ska finnas en ”väsentlig förändringspotential." Att stora förändringar sker kontinuerligt har nog inte undgått någon. Vårt sätt att arbeta och driva företag påverkas stort av den teknikutveckling som sker. Detta är trender vi ser kommer påverka hur vi jobbar i framtiden.

Ny teknisk era

Automatisering – IT som möjliggörare  – AI

Vad innebär detta? Det innebär till exempel att antalet uppkopplade enheter ökar och att allt fler tjänster flyttar upp i molnet. Även nya affärsmodeller och verksamheter ser dagens ljus och IT blir alltmer affärskritiskt.

Migrering till molnet

Skalbarhet  – flexibilitet  – tillgänglighet – säkerhet

Molntjänster ger stora möjligheter, som att säkerställa att ditt företag alltid har tillgång till rätt information. Fördelen är också att molntjänster ger alla företag, oavsett storlek, tillgång till samma möjligheter.

Industrialisering av IT

Globala molntjänster ger alla tillgång till samma möjligheter

När nya smarta tjänster blir standard, blir avancerad IT tillgängligt för alla. Det är en digital industrialisering som kommer förändra vårt sätt att arbeta.

Digital innovation

Digitala arbetsplatser – affärsutveckling – affärskritisk IT

Behovet av ökat samarbete, lokal som global kompetensöverföring och möjligheter att utveckla affären, ökar kraven på digitala innovationer. Tjänster som gör detta möjligt blir därför affärskritiska.

Trender inom Telefoni

Telefoni är mer än att ringa. Det handlar om att vara tillgänglig för nya möjligheter och stärka kundupplevelsen. Trenden går mot att kommunikation integreras för att medarbetaren ska kunna vara uppkopplad via multipla plattformar. Helt gränslöst.

Trender inom dokumenthantering

I en värld som alltid är uppkopplad är dokumenthantering inte längre bara skrivare och hårdvara. Nya arbetssätt som kommer med digitaliseringen och medarbetarnas behov av mer flexibla och uppkopplade arbetsprocesser bidrar kraftigt till denna utveckling.

Miljömedvetenhet

Ökad miljömedvetenhet och digitalisering influerar hela dokumentindustrin

Att exempelvis omvandla pappersdokument till digitalt format kan vara första steget till att effektivisera manuella och ineffektiva processer. Samtidigt räddar du miljön.

Digitalisering av dokument

Behovet av digital dokument-, avtal- och fakturahantering ökar

Att göra ostrukturerade dokument sökbara och skanna in rätt i en databas förenklar arbetslivet på många sätt.

Ökad säkerhetsgrad

Digitaliseringen och mobil hantering av information ökar behovet av säkerhet

Vi blir allt mer uppkopplade och många av de tjänster vi använder idag innehåller stora mängder data. Samtidigt är det information som attraherar cybertjuvar.

Hälsa och välmående

Arbetsmiljö – ett folkhälsoproblem

Ökat behov av samarbete, resurs- och verksamhetseffektiviseringar är en viktig del i att utveckla verksamheten. Därmed blir behovet av tjänster och lösningar som gör det möjligt att utvecklas affärskritiska.

Hur ser framtidens arbetsdag ut?

Vårt uppdrag är att göra våra kunders arbetsdag framgångsrik, både nu och i framtiden. Därför håller vi självklart ett öga på trenderna för hur framtidens arbetsplats och dess arbetsliv kommer att se ut. Vi har pratat med Niclas Nilsson som berättar framtiden redan är här.