{{ctrl.viewMoreText}}

den digitala arbetsplatsen

Att leva som man lär - två IT-proffs berättar

Leonora Sahiti och Geraldine Sundberg är specialister på digitala arbetsplatser. De delar viljan att utvecklas och lära sig nya saker. Precis som det stora intresset för teknik. Det är en starkt bidragande orsak till att de idag jobbar med precis detta, nämligen att hjälpa kunderna bli mer digitala.

- Vi har lärt oss av varandra och från våra tidigare erfarenheter inom jobbet när vi guidat kunderna i att hitta digitala arbetssätt och metoder. Mycket handlar om att vara ett gott exempel, att leva som man lär. Vi arbetar med att leverera digitala arbetsplatser. och många av våra projekt levererar vi digitalt på distans. Vi upplever att vi får lika bra effekt när vi jobbar platsoberoende så länge det finns en balans, säger Leonora.

Det är båda överens om att organisationer generellt har svårt för förändringar och att det är förståeligt men samtidigt viktigt att våga förändra och på så sätt modernisera arbetssättet. Många organisationer sitter fast i gamla rutiner och inser inte att de måste vara proaktiva, men Leonora och Geraldine lägger ingen värdering i det.

- De i organisationen som har ansvar för att ta fram en ny digital strategi behöver själva lära sig att hantera den nya tekniken. Det är viktigt att alla medarbetare ser nyttan av det digitala arbetssättet. Vi kommer in och följer kundens resa, hela vägen, med digitalisering av arbetssättet. Vårt uppdrag är att få kunden att förstå och se nyttan med de digitala verktygen. Visa på att det blir lättare att utföra arbetet platsoberoende. Idag ser man arbetet som mer flexibelt och anpassar arbetet efter det privata livet.

Resultatet som räknas

- Men det måste finnas en balans. Om det är komplexa saker, så som en uppstartsfas eller en kund som känner sig otillfredsställd då är ett fysiskt möte viktigt. Men de flesta projekt vi arbetar med levererar vi digitalt, från distans. En modern arbetsgivare som ger flexibilitet, har större möjlighet att attrahera nya kompetenser utifrån och även behålla dem. En digital arbetsplats handlar om arbetet du gör, inte var det fysiskt är beläget. Arbetsschemat är inte längre 8 timmar per dag, det är resultatet man producerar som räknas. Medarbetare blir mer effektiva och produktiva, mer inspirerade, stressen minskar samtidigt som man sparar på kostnader och miljö.

Leonora och Geraldine vill belysa att utbildning i digitala verktyg är viktigt för att vara produktiv, annars har det ingen funktion. Kan användarna inte tekniken så blir det inte bra. Modern teknik finns till för att arbetet ska bli smidigare och för att enklare kunna anpassas med privatlivet.

- Enligt vår erfarenhet är man minst lika effektiv, om inte mer, genom att vara uppkopplad till en modern teknik och arbeta platsoberoende, säger Geraldine.

Frågor och svar med Leonora och Geraldine

1. Vad är den digitala arbetsplatsen?

Den digitala arbetsplatsen innefattar allt inom information, kommunikation och digitalt samarbete. En digital arbetsplats är en förändring i en organisations tankesätt. Det handlar om att dra nytta av tekniken för att nå arbetet oavsett plats. Digitala verktyg blir motsvarigheten till den fysiska arbetsplatsen.

2. Vad krävs det för att digitalisera en arbetsplats?

Det krävs mer än enskilda tekniker och system. Genomtänkta strategier och digitala verktyg som ska stödja ditt eget arbete, informationsdelning, samarbete och kommunikation. Utbildning av anställda är också jätteviktigt.

3. Hur blir arbetsplatsen digital?

En tydlig informationsarkitektur underlättar både för den som kommunicerar och den som tar emot information. En samarbetsyta som håller koll på arbetsuppgifter och prioriteringar kan underlätta det egna arbetet. Microsoft 365 är en utmärkt tjänst med olika verktyg som möjliggör smarta uppsättningar för digitalisering. Teknik så som Artificiell Intelligens (AI) och Machine learning kommer bli en stor del av framtidens digitala arbetsplats. Genom att datorn lär sig hur du använder dig av verktygen får du den information som är mest relevant för dig. 

4. Vad vinner företagen och medarbetarna på den digitala arbetsplatsen?

Företagen kan förbättra sin interna och externa kommunikations- och samarbetsförmåga, spara kostnader, blir mer miljövänliga samt attrahera och behålla nya medarbetare. Medarbetare jobbar smart, effektivt och får mer frihet som ger en balans mellan arbete och privatliv. Arbetet blir flexibelt och lättillgängligt.

5. Så undviker du den digitala stressen

Med den digitala arbetsplatsen är man inte bunden men alltid uppkopplad till arbetet, vilket kan leda till en digital stress mellan arbete och privatliv. För att undvika den digitala stressen är det viktig att det finns riktlinjer i organisationen för när medarbetarna ska vara nåbara. Att vara uppkopplad är inte samma sak som att alltid vara tillgänglig, då det blir svårt att separera arbete och fritid.

Kontakta oss