{{ctrl.viewMoreText}}

Framtidens arbetsplats

4 trender som formar framtidens arbetsliv

Vårt uppdrag är att göra våra kunders arbetsdag framgångsrik, både nu och i framtiden. Därför spanar självklart O.M på trenderna för framtidens arbetsplats. Vi tror att framtidens arbetsplats handlar om livet. Att få livspusslet att fungera i en ständigt uppkopplad värld. Det ställer krav på både den fysiska, tekniska och psykosociala arbetsmiljön.

1. FLEXIBILITET

Arbetslivet influeras redan av ”gig-ekonomin” och tillfälliga samarbeten där experter samlas i nätverk och samverkar i projektliknande uppdrag. I sådana arbetsformer blir det virtuella mötesrummet viktigare än det fysiska eftersom arbetskonstellationerna förändras.

Samtidigt blir vi mer miljömedvetna och vill undvika för mycket resande, och det kan också vara logistiskt tidkrävande att ta sig till en arbetsplats när städerna växer snabbare än infrastrukturen – sammantaget ger detta ett ökat behov av flexibilitet i arbetslivet för att få livet att fungera.

2. BRING YOUR OWN WORKPLACE

Medarbetarna kommer att ställa krav på en mer stimulerande arbetsmiljö utifrån tanken att varje individs behov ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Allt för att ge de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska må bra och därmed göra ett bra jobb.

Oavsett var du vill jobba ska samarbete, dokumentdelning och kommunikation vara möjlig. Det ska inte vara ett hinder att ta del av en specifik expertis bara för att man inte befinner sig på samma plats eller kan resa.

3. MOLNBASERADE SÄKRA IT-LÖSNINGAR

För att kunna jobba flexibelt krävs ömsesidigt förtroende och möjlighet att följa arbetsinsatsen även om man inte ses fysiskt. En förutsättning är ett uppkopplat arbetsliv, och då är IT-navet – samarbetets viktigaste infrastruktur. Smart IT ska både effektivisera din arbetsplats och skydda den mobila och uppkopplade arbetsplatsen.

IT-baserade molnlösningar (som O365 för att dela dokument, planera och kommunicera på olika sätt) är möjliggöraren och IT-säkerheten en nödvändighet som blir mer och mer viktig. 

4.  FÖRSTÄRKT ARTIFICIELL INTELLIGENS

Kanske blir AI, Bots och smarta tjänster det som avgör din konkurrensfördel framöver. Rätt använt kan du förstärka dina medarbetares kapacitet eller ta bort monotona rutinarbeten som frigör tid för affärer.

Att få hjälp med prioriteringar i arbetsvardagen kommer vara en självklarhet framöver.  Med stöd av analys och rankning kan man exempelvis få listor att ringa där sannolikheten för att få napp är större baserat på vår insikt om kundens beteende och våra interaktioner tidigare.

Är ditt företag redo för framtiden?

Kontakta oss så reder vi tillsammans ut hur många pusselbitar som redan är på plats och vad som är kvar för att vara förberedd för morgondagens utmaningar.

Framtidens arbetsplats handlar om livet

Under 25 år har Office Management erbjudit helhetslösningar för IT, kommunikation och kontor. För att kunna hjälpa kunderna att vara konkurrenskraftiga gäller det att ständigt ha koll på ny teknik och smarta kontorslösningar. Vi frågade vd Peter Uddfors hur han ser på framtidens arbetsplats. Det centrala i Office Mana­gement olika erbjudanden är att hjälpa kunderna att fokusera på sin kärnverk­samhet. Det handlar också om att möta olika individers behov i ar­betslivet.

 

I framtiden kommer det bli än viktigare att vara flexibel och se till varje medarbetares behov, samtidigt som det blir viktigt att de kontor som finns blir attraktiva och en mötesplats att tanka energi från, menar Peter Uddfors. En anledning till utvecklingen är att arbetskonstellationer allt mer baseras på specialistkompetenser som möts för specifika uppdrag. De behöver få möjlighet att jobba effektivt med det som han eller hon är bäst på. För att det ska lyckas behöver företaget förstå individens behov och hur arbetsplatsen kan hjälpa sina medarbetare att prestera så bra som möjligt.

– När varje individ kan fokusera på det de gör bäst skapas större värde för före­taget. Tekniken kommer bli än viktigare i framtiden, den kommer att genomsyra allt men den kommer att verka i bakgrun­den. Den ska bara funka och underlätta det dagliga arbetet utan att vara tids- eller energikrävande. En välavlönad konsult ska inte behöva brottas med exempelvis ett trilskande telefonisystem, säger Peter Uddfors.

På relativt kort tid har företag gått från att samla sin personal under ett tak, till att de i högre grad arbetar platsoberoende. Så kommer det att fortsätta.

– De bästa idéerna får man kanske inte på kontoret utan när man går på en promenad i naturen. Då är det viktigt att du har det du behöver för att vidareutveckla din idé var du än är, att den digitala arbetsplatsen är tillgänglig. När vi jobbar från olika platser blir den virtuella mötesplatsen viktig.

– Det är vägen framåt, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Folk ska givetvis träffas ibland men många möten kan ske virtuellt. Det blir också en fråga om komfort och effektivitet då medarbe­tarna slipper förflytta sig och tillbringa tid på flygplatser. Office Management erbjuder redan mötesrumsteknik som är oberoende av vilken plattform användarna använder.

– Förr var du tvungen att ha samma utrustning och kanske koppla upp dig från ditt kontor för att det skulle vara kompa­tibelt med mötestekniken på andra sidan. Nu kan du komma med Iphone, Pc eller Mac och koppla upp dig var du än befin­ner dig.

Vilken betydelse får då själva kontoret? Vi tror att kontoret blir fortsatt viktigt men en del av arbetslivet. Kanske är det mötesplatsen där man tankar energi och träffas för att teama ihop sig, snarare än jobbar själv. Därför är det viktigt att kontoret blir attraktivt där medarbetare, konsulter och kunder trivs. Kontoret är ett komplement för att stödja och bygga samarbetet – det fysiska mötet förstärker effekten och nyttan av det digitala mötet.

Dokumenthantering är ofta en stor tidstjuv. Men att medarbetare till exem­pel mejlar dokument fram och tillbaka kommer snart vara ett minne blott. Inom en snar framtid kommer vi även att använ­da röstinmatning istället för att skriva på tangentbord. I slutändan handlar det om att effektivisera arbetet, så att vi kan jobba mindre och ha mer fritid, menar Peter.

– Det är snart lika gammeldags att mejla som det känns med de bruna kuverten som fanns på kontor förr och som gick från person till person. Vi erbjuder lösningar där man delar dokument med sitt team och även kopplar sin scanner emot, så hela processen hänger ihop. Vissa applikationer innehåller mycket funktionalitet men det är inte helt självklart hur de kan använ­das. Vi utbildar kunden och ger konkreta användartips. Alla arbetsmoment kopplas ihop och blir uppkopplat, det kräver också ett högre säkerhetstänkande vilket vi som leverantörer måste garantera.

– Vi dammsuger världsmarknaden på smart teknik och levererar effektiva lös­ningar till våra kunder. En del ny teknik är fortfarande dyr, men vi har stenkoll på det som kommer och när marknaden är mogen rekommenderar vi det effektivaste. Det innebär att våra kunder kommer att fortsätta att vara konkurrenskraftiga även i framtiden.