Svenska Livräddningssällskapet

INGEN SKA DRUNKNA

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är en ideell förening som bildades på Stockholm slott i 1898. Föreningen har en nollvision och arbetar för att reducera antal drunkningar i Sverige till noll. Genom vårt samarbete bidrar vi till att SLS kan fortsätta rädda liv.

SLS bildades som en följd av det stora antal människor som omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet, vilket var nära 1100 personer per år. De senaste tio åren har snittet sjunkit till 122 personer per år. Föreningen består av 24 regionförbund runt om i Sverige, där de flesta förbunden drivs av ideellt arbetande eldsjälar.

Arbetet med att rädda liv pågår genom ett långsiktigt förebyggande arbete, indelat i tre huvudområden: simkunnighet, livräddning och säkerhet. SLS vänder sig självklart till alla, men har extra fokus på barns säkerhet. Mycket av arbetet består i att anordna aktivitetsdagar som har livräddning, simundervisning och roliga tävlingar på agendan.

Kontakta oss