CHILDHOOD

TRYGGARE BARNDOM FÖR UTSATTA BARN

Vi stöder Childhood och deras arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. I Sverige utsätts ett av fem barn för sexuella övergrepp under sin barndom, vilket är fruktansvärda siffror. Till dem hör barn som lever i utsatta miljöer, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, gatubarn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar eller barn som lever i familjer där föräldrarna inte orkar vara det barnen mest behöver, nämligen trygga vuxna. Vi vill bidra till att ge dessa barnen en tryggare barndom. 

Om Childhood

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia. Syftet är att arbeta för barns rätt till en trygg barndom. Med varje gåva stödjer vi arbetet för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen.

Kontakta oss