Söker du efter miljövänliga produkter och tjänster?

Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. För att bli en O.M Green kvalificerad leverantör måste en rad kriterier i vår kvalificeringsprocess uppfyllas. Det innebär bland annat att alla leverantörer aktivt måste kunna påvisa ett långsiktigt hållbarhetsarbete där policys och andra viktiga styrdokument ligger till grund för detta arbete. Certifieringar, klimatkompenserade transporter och processer för uppföljning och rapportering är andra krav vi sätter minst lika stort värde på.

 

Ladda ner Miljöpolicy 

Våra kriterier

Följande kriterier ska uppfyllas för att en produkt eller tjänst ska kvalificera sig som O.M Green. 

  1. Leverantören har förbundit sig att följa Office Managements Uppförandekod för leverantörer*.
  2. Produkten eller tjänsten är miljömärkt med Fairtrade, EU-blomman, Svanen, Bra miljöval, certifiering eller motsvarande.
  3. Office Management tillser att det klimatkompenseras för transporterna av O.M Green.

Hur blir en leverantör O.M Green certifierad?

En O.M Green certifierad leverantör måste uppfylla samtliga tre huvudkrav för att vara aktuell att påbörja vår kvalificeringsprocess. För dig som kund innebär det en garanti och trygghet i att veta, att de leverantörer vi presenterar som certifierade, genomgått vår kvalificeringsprocess och aktivt arbetar med hållbarhet på ett eller annat sätt.

Miljömedvetenhet

Miljökrav

Ansvar

Vårt ansvar

För oss är miljömedvetenhet viktigt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. Men vi ställer interna miljökrav på oss själva också. Med en intern miljöpolicy som ram för vårt miljöarbete, arbetar vi för att främja ett grönare kontor där miljövänliga arbetsrutiner står i fokus. Därför är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att många av de lösningar vi tillhandahåller hjälper dig att reducera din miljöpåverkan.

En hållbar framtid

Alla företag har ett stort socialt ansvar att ta. Vi är inget undantag, för våra möjligheter att ge tillbaka och påverka vår omvärld är stora. Men vi föredrar att låta våra handlingar tala. Med ett transparent och etiskt uppförande som bidrar till en positiv samhällsutveckling arbetar vi därför för en hållbar framtid i Norden och övriga världen. Det gör det extra viktigt att våra initiativ gör reell skillnad och präglas av ett långsiktigt förändringsarbete. Det är Corporate Social Responsibility (CSR) för oss.

Chatta med oss
Chatten är stängd