Teams Rooms

Microsoft Teams är ett av världens största samarbetsverktyg och nu kompletteras tjänsten med konceptet Microsoft Teams Rooms som tar med Teams fantastiska funktioner till mötesrummet. Du får förenklad användning, optimerad driftsäkerhet och möjlighet att bygga ut systemet med ytterligare funktioner. ​

Med Teams Rooms bokar användaren sitt möte i Outlook som vanligt, går till sitt mötesrum och så snart hen kommer in startar tekniken upp automatiskt. En tydlig touchpanel ger användaren översikt över aktuella och kommande möten. Anslutningen till mötet sker med ett knapptryck – alltid med full driftsäkerhet och optimerad teknik.​

Teams Rooms är en prisvärd lösning eftersom stora delar av licensieringen redan finns på plats hos företagen genom Office 365.​ 

Samtalsrum

Mötesrum

Konferensrum

Styrelserum

Samtalsrum 

I konceptet för Teams Rooms tar vi ett litet avstånd från Teams Rooms orginalkoncept där vi ser att även i den mest Teams-styrda organisationen finns det behov av ett mer flexibelt sätt att mötas digitalt. I dessa samtalsrum och mindre mötesrum är det mycket inviduellt arbete och möten med externa partners, kunder osv där räcker med ett fåtal personer från den egna organisationen.

I dessa mindre rum ser vi att full flexibilitet övervägen kravet om optimal drift och enkelhet och låter användaren driva mötet från sin egen dator, samtidigt som vi drar nytta av den för övrigt optimerade tekniken.
 

Rekommendationer för mindre Teams Rooms

 • Kamera som automatiskt hanterar inställningen baserat på antal mötesdeltagare i rummet och vem som talar.
 • Mikrofonerna i små samtalsrum är integrerade i kamera/soundbar-enhet för att ge ett rent bord och göra inkopplingen av teknik väldigt enkel.
 • Bildskärmen är en stor display anpassad för lokalen, från 27”-43” beroende på rummets storlek. Även här kan det vara lämpligt med dubbla bildskärmar som effektiviserar arbetet.​

Mötesrum 

De mellanstora mötesrummen i konceptet Teams Rooms bygger på hur vi identifierat att behoven ser ut för möten i denna typ av lokal. Medelstora mötesrum används vanligtvis för produktiva möten där flera personer deltar aktivt i diskussionen, till skillnad från de mer informativa möten som sker i större sällskap.

Som standard finns touchpanelen som gör det enkelt för användaren att ansluta och fler bra funktioner som exempelvis att inaktivera mikrofoner på distansdeltagare eller välja vem ska synas i bild.​

Rekommendationer för medelstora Teams Rooms

 • Kamera som ställs in automatiskt baserat på antal deltagare i rummet och vem som talar. Under ett produktivt möte vill man slippa manuell handpåläggning och därför löser vi detta med AI-funktioner.​
 • Mikrofoner integrerade i högtalar/kamera-enheten men vid större installationerna av mötesrum placeras även extra mikrofon på bordet för en optimal täckning. ​
 • Bildskärmen är en stor display anpassad för lokalen från 55”-75”. ​ För att optimera kvaliteten är skärmen är behandlad med en yta för att eliminera ljusreflektioner.​
 • Komplettera med ytterliggare en skärm då vi ser att video får en större plats i mötet. Med en extra display kan video och presentation hanteras var för sig. 

Konferensrum

Konferensrum i konceptet Teams Rooms bygger på erfarenhet om hur behoven kring möten i denna typ av lokal ser ut. Rummen används oftast för mer informativa möten där en eller ett fåtal personer leder och driver mötet medan de flesta deltagare lyssnar. 

Som standard ingår touchpanelen som gör att användaren enkelt kan ansluta till mötet. Panelen har också andra nyttiga funktioner som exempelvis möjlighet att inaktivera mikrofoner på deltagare och att välja om de ska synas i bild eller inte.

Rekommendationer för större Teams Rooms​

 • Högkvalitativ kamera med optisk zoom och panoreringsfunktioner för att flexibelt kunna ställa in kameran optimalt. ​
 • Mikrofonerna placeras på bordet med ca 3 m intervall. En av dem är försedd med extra kontrollpanel för enkla funktioner som att höja, sänka, muta, lägga på, osv. 
 • Bildskärmen en stor display anpassad för lokalen, ca 75”-98”. 
 • För att optimera kvaliteten är skärmen behandlad med en yta som eliminerar ljusreflektioner.

Bokningspanelen: Teams Panel

Genom att Teams Rooms innefattar hela Teamslicensen kan organisationer komplettera sina mötesrum med Teams Panel, touchpaneler som förenklar processen att hitta och boka möten.​ Panelen har ljusindikatorer som tydligt visar om ett rum är rött eller grönt, upptaget eller ledigt och låter användarna smidigt boka, förlänga eller avbryta möten. ​

Teams Panel lanserades först under Q1 2021 och är endast i sin linda när det kommer till funktioner. En investering i Teams Panel kommer med största sannolikhet visa sig ge betydligt mer funktionalitet än vad som ingår idag.

Vanliga frågor och svar

Teams är en vanlig samarbetsplattform från Microsoft i Sverige men tekniken besitter stora begränsningar för att nyttjas i mötesrum och därav har Microsoft lanserat sitt koncept Teams Rooms för att optimera sin lösning. Teams Rooms ger det möjlighet att öka driftskvaliteten, användarvänligheten och även addera fler funktioner som bland annat separata bildströmmar för video och presentation.

Cisco följer den historiska standarden inom video och kan med enkelhet integreras mot valfri plattform via mjukvara. Oavsett om ni arbetar med Teams, Google eller Zoom kan era befintliga investeringar fortsatt nyttjas i den nya kommunikationsplattformen som tagit sin plats.

Cisco är största leverentören inom den historiska videostandarden som togs fram under 90-talet av internationella telekom unionen och har därför möjlighet att som standard ringa alla andra system som följer standarden. Teams arbetar med en version av standarden som gör den låst och endast klarar av samtal med just Teams. 

För Teams-organisationer kan det finnas fler funktioner i ett teams rooms för interna möten medan Cisco systemen ger mer flexibilitet kring vem i världen vi kan prata med. 

Cisco och liknande videosystem är uppbyggda på ett professionellt operativ framtagen just för videomöten. Systemen pratar med kryptering mellan olika noder och är av den anledningen ett säkrare val för de mer säkerhetsmedvetna kunderna. Teams Rooms är baserat på ett vanligt Microsoft operativ vilket ger såväl fördelar som nackdelar ur ett säkerhets- och driftsperspektiv.

Inte riktigt men nästan. Teams, Zoom, Google eller Ciscos motsvarighet Webex är som 4 olika kommunikationsplattformer där Teams och Zoom har störst plats i sverige 

Däremot är Cisco större än så och dess system är egentligen inte beroende av någon plattform utan kan integreras mot den plattform som kunden valt. Så kommunikationsplattform och hårdvara behöver inte vara detsamma. Lite som att du kan ha Telia som telefonileverantör men köpa valfri Samsung telefon. 

Jo visst är det så att teknik kräver olika andel av underhåll och vi försöker använda oss av en modell där vi hellst nyttjar så få komponenter som möjligt för att minimera underhåll, felkällor och även få in den miljömässiga aspekten i drift och hantering av enheterna. 

Både jag och nej. I stora delar av Sverige har vi så pass bra internetförbindelser vilket gör att det helt enkelt är nätverken som är avgörande för driftskvalitet och stabiliteten i samtalen.  

Det som dock finns inom den historiska ITU standarden som ex. Cisco använder är en bättre komprimering och nyttjande av just bandbredden samt paketförlusthantering vilket gör stora fördelar för de delar av Sverige eller världen där internethanteringen inte är lika utvecklad. 

Sanning med modifikation. Om vi köper ett Cisco system och sätter upp idag så kommer vi kunna delta i det som Microsoft adopterat vid namn Guest Mode men det ger begränsningar i att vi exempelvis inte kan dela presentation. Detta pga att Teams i grunden är nedlåst för just Teams.  

Men det finns funktioner som kallas CVI (Cloud video interop) från Cisco och andra som låser upp Teams och därmed möjliggör enkel uppkoppling med full funktionalitet och enkel användning genom kalenderintegration och one-button-to-join. 

Vi kan hjälpa dig med mötesteknik och digitala möten

Vi är specialister inom mötesteknik, och svarar gärna på dina frågor. Fyll i formuläret via knappen nedan, så tar vi kontakt med dig.

Try and Buy erbjudande. Bygg ut mötestekniken innan kontoren fylls igen!

Chatta med oss
Chatten är stängd