Svenska Spel erbjuder sportspel, nummerspel och
lotter i butik, på internet och mobiltelefonen. Ca 2200
medarbetare finns över stora delar av Sverige med
huvudkontor i Visby.

Svenska Spel samarbetar sedan lång tid tillbaka med
Office Management inom video. Thomas Norling är
Förvaltningsledare IT på Svenska Spel.

Samarbetet startade i samband med en videoupphandling där kraven var högt ställda och bland annat hade behov av flera integrationer med
existerande och nya system. Office Management
klarade den uppgiften och fick förtroende att
implementera en avancerad men flexibel lösning
för videokonferens.

"Samarbetet fungerar riktigt bra. O.M är enkla
och bra att ha med att göra. De är duktiga och
kan verkligen video på djupet. Det är obyråkratiska - något som jag föredrar. En kontaktperson innebär också kontinuitet."


Thomas Norling, Svenska Spel

Berätta mer.

Läs mer om våra villkor

Kommunicera smartare

Med våra lösningar för videokonferens och möteteknik blir det enklare att kommunicera och ni sparar både tid och pengar. Det är dessutom ett betydligt mer miljövänligt alternativ till resor.