En stor förståelse och respekt för utmaningarna inom socialt företagande, tillsammans med en kostnadseffektiv helhetslösning, var avgörande faktorer när Better Shelter valde Office Management.

Mindre resande gav mer resurser
Better Shelter utvecklar och tillhandahåller tillfälliga
bostadslösningar för personer som fördrivits från sina
hem på grund av väpnade konflikter eller natur-
katastrofer. När företaget i början av 2015 skulle
sjösätta verksamheten i större skala, behövde de hjälp att komma igång i sina nya lokaler. Primärt behövde de en konferenslösning inklusive videokonferens, för att på så vis slippa flyga till möten med intressenter och samarbetspartners. Något som sparade både tid och
resurser.

En helhet som gör skillnad
Efter en snabb behovsanalys upptäckte de dock att
behoven var långt större än så, och när flera
kontorsfunktioner skulle lösas samtidigt fick Office
Management utökat förtroende. En ny videokonferenslösning, nytt växelsystem och en IT-infrastruktur som förenklade både backup och säkerhet, innebar en stor förändring till det bättre för en kund där varje krona räknas.

Berätta mer.

Läs mer om våra villkor