Accelerera ditt klimatarbete:

Fyra tips för att komma igång

Klimatrapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är den mest omfattande vetenskapliga rapporten om klimatförändringen hittills och baseras på forskning från 234 av väldens ledande forskare från 65 länder.

Enligt rapporten står det bortom allt rimligt tvivel att det är mänsklig aktivitet som ger upphov och accelererar den klimatförändring vi nu upplever. Förändringarna är inga framtidsprognoser utan de är uppmätta förändringar som sker nu.

  • Koldioxidhalten i atmosfären har inte varit så här hög under de senaste 2 miljoner åren.
  • Temperaturen har stigit snabbare sedan 1970-talet än under de senaste 2 000 åren.
  • Havsisen som täcker ytan av Arktis är mindre än på 1 000 år och havsnivåerna stiger med rekordfart.


Dessa är enbart några av de förändringarna som vi upplever bland annat i form av extremväder som sommarens översvämningar och torka. Människan har förbränt fossila bränslen i årtionden vilket gett upphov till ökad koldioxidhalt i luften vilket i sin tur kommer ge upphov till klimatförändringar i decennier och sekler framöver. Det mest oroande är de irreversibla konsekvenserna, även kallat tröskeleffekter eller tippunkter där klimatsystemet påverkas permanenta. Exempelvis att golfströmmen upphör, isar kollapsar vilket med största sannolikhet ger upphov till än mer extremväder. Med ett förändrat klimat kommer delar av världen som idag är bebodd bli obeboeliga, vilket i sin tur kommer öka andelen klimatflyktingar. Klimatförändringen är inte enbart en fråga om klimatet utan även en fråga om social stabilitet, allt hänger ihop. IPCC menar dock att det fortfarande är möjligt att bromsa förändringen, och klimatmötet i Glasgow i november är avgörande då världens länder samlas.

IPCC Citat.jpgNäringslivet har en stor roll att spela i omställningen och det är på tiden att betala det verkliga priset för att nyttja jordens resurser. Det positiva är att näringslivet springer allt snabbare då det står bortom allt rimligt tvivel att ett proaktivt klimatarbete är en förutsättning, inte bara för att vara konkurrenskraftig utan för att överhuvudtaget vara kvar på marknaden. Och det gäller alla bolag, stora som små, då vi alla har en roll i ett leverantörsled där kraven ökar.

Som en välmenande knuff i ryggen skickar vår hållbarhetsansvarig Klara Tengstrand några råd kring vad man som företagare kan tänka på gällande sitt eget klimatarbete.

  1. Kartlägg och beräkna ert klimatavtryck. Marknaden ställer allt högre krav på transparens och då behöver företag ha koll på sin klimatpåverkan. På så sätt får ni en överblick var ni ska fokusera era insatser för att göra störst skillnad.
  2. Byt ut bovarna, de fossila bränslena. En lågt hängande frukt är att byta ut fossila bränslen i sin egen verksamhet, att byta elavtal är lätt som en plätt (i alla fall i Sverige). Bilmarknaden går mot full elektrifiering men tills vi är där kan vi nyttja alternativ för att slippa tanka fossilt. Fossilfria drivmedel som HVO med upp till 90% lägre CO2-utsläpp är en brygglösning på samma sätt som hybridbilar.
  3. Lägg fokus på inköpen. I de flesta företag genereras den största mängden koldioxid från de inköp som bolaget gör. Det är mer utmanande att påverka utsläpp i leverantörsledet, men det är viktigt att man som kund ställa krav. Välj de bolag som i sin tur ställer höga krav och har ett ambitiöst klimatarbete eller uppmuntra befintliga leverantörer till en omställning, så når ni era mål gemensamt.
  4. Se över affärsmodellen. Den traditionella linjära affärsmodellen (take-make-waste) ersätts i större takt av en cirkulär affärsmodell som syftar bland annat till resurseffektivitet, förlänga livet på det som tillverkas samt minimera avfall och utsläpp. Säkerställ att er affärsmodell är konkurrenskraftig på en alltmer cirkulär marknad.


För att kunna ta beslut i rätt riktning behöver man även förstå innebörden av olika aktiviteter. Ta gärna del av vår korta webinarserie om klimatneutralitet som vi har satt samman tillsammans med Tricorona Climate Partner AB. Den ger dig en inblick i vad det innebär att vara klimatneutral enligt standarden PAS2060, vilket är ett bra steg för att sätta ett ambitiöst klimatarbete.

 

För att göra skillnad krävs mod, så våga vara modig så accelererar vi klimatarbetet tillsammans.

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd