O.M skriver under SME Climate Commitment

Office Management har anslutit sig till SME Climate Hub och förbinder sig att halvera utsläppen av växthusgaser före 2030 och netto-noll före 2050.

 

SME Climate Hub, är en banbrytande plattform för små och medelstora företag för att begränsa koldioxidutsläpp, bygga motståndskraft och ta ett ledarskap i klimatfrågan. SME Climate Hub drivs av International Chamber of Commerce (ICC), Exponential Roadmap Initiative, We Mean Business-koalitionen och FN:s Race to Zero-kampanj. De har stöd från flera ledande företag, inklusive BT Group, Ericsson, IKEA, Telia och Unilever, samt finansieringsstöd från Amazon och Verizon.

I och med detta är Office Management bland de första företagen som undertecknar FN-erkända SME Climate Commitment, som ingår i SME Climate Hub. Genom detta åtagande förbinder sig Office Management att:

  • Halvera bolagets koldioxidutsläpp till 2030
  • Uppnå netto-nollutsläpp år 2050
  • Regelbundet rapportera om framstegen mot dessa mål.

– För Office Management är det här ett mycket viktigt åtagande. Dels för att det du mäter får du resultat och utveckling på. Men det är också ett statement. Vi tar en position och vi är tydliga med vad vi vill uppnå, säger Peter Uddfors, CEO på Office Management.

Han berättar att Office Management har som målsättning att vara klimatpositiva på koncernnivå från och med 2021. Det innebär att mäta, minska och binda koldioxid i hela koncernens värdekedja.

Vi är stolta över att bli erkända av FN:s kampanj Race To Zero tillsammans med regeringar, företag, regioner och universitet runt om i världen med samma uppdrag. Office Management har under lång tid haft fokus på att minska vårt klimatavtryck. Vår förhoppning är nu att inspirera våra kunder och leverantörer att arbeta mot samma mål, fortsätter Peter Uddfors.

Enligt Office Managements hållbarhetsansvariga, Klara Tengstrand, innebär det att både Office Management och företagets kunder kommer minska sina utsläpp över tid. För att lyckas med det kommer förväntan öka på leverantörerna att göra det samma. Office Management har redan kommit en bit på väg vad gäller initiativen för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten (Scope 1 och 2), men då över 90% av bolagets klimatavtryck kommer från inköp (Scope 3) blir samarbetet med leverantörerna avgörande. Office Management har som mål att göra det enkelt för kunder och partners att bli en del av en hållbar värdekedja.

– Klimatförändringen berör oss alla. När vi nu ansluter oss till ett gemensamt initiativ hjälper vi till att driva på klimatfrågan och förväntan på omställning. Dessutom får vi ett krav på oss att årligen redogöra för utvecklingen, avslutar Klara Tengstrand.

Vill du veta mer om vår satsning kring hållbarhet?

Vår hållbarhetsansvariga Klara Tengstrand brinner för frågor som sätter miljö och sociala förhållanden högt på agendan. Kontakta Klara, så berättar hon hur Office Management fått ett mer cirkulärt miljötänk.

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd