Ny hållbarhetsansvarig:
Office Management växlar upp det strategiska hållbarhetsarbetet med cirkulärt miljötänk

I Office Managements klimatsatsning O.M Green ingår en rad miljöanpassade tjänster. Nu när vår nya hållbarhetsansvariga Klara Tengstrand har intagit huvudkontoret blir första prio att staka ut företagets väg framåt och se till att vi gör rätt prioriteringar i vårt hållbarhetsarbete. Vi tog ett snack med Klara för att få hennes syn på det miljöansvar alla bolag delar och inte minst få en inblick i Office Managements hållbarhetsstrategi framöver.

Vad fick dig att välja O.M som arbetsgivare?

Jag fick snabbt intrycket av att O.M är ett bolag med höga ambitioner och ett positivt driv framåt, vilket verkligen tilltalade mig. Sen befinner sig O.M i en spännande fas, där det mindre entreprenöriella bolaget växer och går mot mer storbolag där det ställs högre krav att driva bolaget miljö-, socialt och ekonomiskt hållbart. Jag såg det som en riktigt rolig möjlighet att få vara med och driva detta arbete framåt. 

 

Vad är din huvuduppgift som hållbarhetsansvarig hos Office Management?

Jag är Hållbarhets- och även ISO-ansvarig. Det innebär att jag ansvarar för att tillsammans med verksamheten säkerställa att vi har en strategi för att driva Office Managements utveckling framåt med hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Jag arbetar brett inom bolaget, med många olika kontaktytor och blir en spindel i nätet för att driva hållbarhetsarbetet.

 

Vad är det första du i din nya roll vill ta tag i?

Att tillsammans med verksamheten arbeta fram en plan för vår väg framåt, för att kunna göra rätt prioriteringar. Min målsättning under 2021 är att alla anställda ska veta vad hållbarhet innebär för Office Management och hur de bidrar till att driva arbetet framåt.

 

Vad är din största utmaning?

Eftersom O.M består av flera olika bolag och affärsområden är en stor utmaning att linjera prioriterade frågor för Koncernen och hitta vägar framåt för respektive affärsområde. Roligt, men också utmanande.

 

Hur ser det perfekta bolaget ut ur miljötänk-synpunkt?

Cirkulärt, dvs. lämnar det linjära tänket ”take-make-waste” bakom oss till att utveckla affärsmodellen utifrån ett cirkulärt tänk där vi sluter cirkeln av resurser. För oss som tjänstebolag handlar det bland annat om kravställning på de produkter och tjänster vi köper in, förlänga livet på de produkter vi säljer till våra kunder och att vi säkerställer att det finns ett sett att ta hand om det som blir kvar så att det kan ingå i nya förädlingsflöden. 

 

Själv då – ska man frukta dig om man står vid återvinningsstationen och råkar slänga plast i vanliga hushållssoporna?

Haha, jag försöker göra så mycket som möjligt i min vardag för att minska min negativa påverkan. Det gäller bland annat medvetna val vid inköp av mat, kläder, elavtal, pensionssparande, investeringar till källsorteringen som du nämner. Men ingen är perfekt, jag älskar att resa och det är helt klart en utmaning att framförallt flyga miljövänligt, så där gäller det att prioritera. 

 

Vad har du för tips till företag som vill bli mer hållbara men som inte riktigt kommit till skott?

För att vara konkurrenskraftiga om 5–10 år kommer alla bolag, stora som små, behöva ha en strategi som sätter miljö och sociala förhållanden högt på agendan. De flesta bolag gör redan bra saker men har kanske inte integrerat arbetet på en strategisk nivå. Kartlägg och utvärdera företagets påverkan i värdekedjan för att identifiera prioriterade frågor och utveckla därefter en strategi för vart ni vill gå. Och glöm inte att ta hjälp om man känner sig osäker. 

 

Behöver du hjälp på din gröna resa? Vi erbjuder en lång rad miljöanpassade tjänster som gör det lättare för ditt företag att nå miljömålen. Miljömärkt städning, svanenmärkt kaffetjänst och klimatneutral telefoni, för att nämna några. Dessa tjänster har vi samlat under konceptet O.M Green.


Vill du veta mer om Office Managements hållbarhetsarbete? 
Ladda ner vår miljöpolicy

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd