{{ctrl.viewMoreText}}

News

Vårdföretagens dilemma

Vårdföretagens dilemma

Förnyelsen av den svenska vårdsektorn som inleddes i början av 2000-talet har gett ökad valfrihet och högre servicenivå. Det kallas profilerad vård och 100 procent service, men hur påverkas företag i branschen när budgeten krymper?

En fri och konkurrensutsatt marknad ställer höga krav. Privata vårdcentraler, röntgenspecialister och andra småföretagare inom vården, måste profilera sig mot sina respektive marknader för att hävda sig. Det gäller inte bara medicinsk kompetens, utan också deras servicegrad och trivselfaktorer.


Ekvationen går inte ihop

För att nå landstingens krav på 100 procent tillgänglighet krävs betydande investeringar i telesystem och tillhörande tjänster. Nödvändiga investeringar som måste få plats i den krympande budgeten. Samtidigt upplever många att de ekonomiska ramarna har stramats åt under senare år. När ett missat samtal dessutom leder till vitesföreläggande från landstingen går ekvationen inte ihop.

– Många mindre vårdföretag är mycket bekymrade över den här utvecklingen, säger Rickard Andersson på Office Management.
Rickard har arbetat med vårdsektors utveckling i närmare ett decennium. Han menar att det i många fall går att attrahera fler patienter och minska de administrativa kostnaderna.


Mindre papper, mer tid

Genom att minska antalet leverantörer av exempelvis förbrukningsvaror och kontorsmaterial blir det färre fakturor att kontrollera, attestera, betala och bokföra. Administrativa rutiner kostar mer pengar än vad de flesta inser. Ett smartare IT- och telefonisystem öppnar också möjligheterna till förbättrad kundservice. Det leder också till en effektivare arbetsplats och kostnadsbesparingar på sikt.

– Ju mer man kan förenkla livet för företagaren och medarbetarna, desto mer kan man satsa på bra vård i en trivsam miljö.

Rickard menar att det kan vara sådana enkla ting som att ställa in ett akvarium eller en espressobryggare i väntrummet som gör att trivseln ökar. Han påpekar också att det är klokt att tänka långsiktigt och lämnar oss med följande frågeställningar: Hur ska vårdenheten kunna drivas smartare? Och hur ska informationen flöda smidigare och mer kostnadseffektivt i framtiden? Det tål att tänkas på.

 

Kontakta oss