Teknik som underlättar social distansering

Just nu formas en ny verklighet för vårt samhälle och betydelsen av social distansering är ett begrepp som kommer leva med oss länge. Visste du att tekniken för positionering och rumshantering som använts för att höja effektiviteten och nyttjandegraden av lokaler också kan användas för att säkerställa och underlätta en social distansering, och därmed hjälpa till att förhindra eventuell smittspridning?

Tänk er möjligheten att använda en besökskamera för att upptäcka feber hos personal och besökare så fort någon går in, eller att zoner i en byggnad automatiskt begränsas efter ett visst antal personer. Tänk er att ha automatiska rapporter för hur vi rört oss i gemensamma ytor för att optimera städning och rengöring. Det är några justeringar som skulle erbjuda en trygghet och för företag att kreativt nyttja tekniken på fler sätt, i förebyggande syfte.

Det är i dag som vi bygger för framtidens arbetsplats. Det är i dag som vi lägger grunden till hur våra kontor är utrustade för att främja företagets tillväxt och medarbetares tillvaro. Vi kan inte stå handfallna i situationen, utan förstå hur vi måste anpassa oss och agera därefter. Med lite kreativ anpassning kan alltså tekniken hjälpa er att förbereda er på denna nya verklighet.

Som er partner är vårt jobb att guida er på rätt väg och optimera era lösningar så ni har rätt rustning när vi är redo att återgå till den nya vardagen.

 

Vad gör ett positionering- och rumshanteringssystem i normalfall?

Ett positioneringssystem passar generellt större företag, med flera ytor att ha koll på och med många anställda som rör sig på kontoret. Det gör det möjligt att se hur mötesrum nyttjas, hur ofta och utav hur många. På så vis kan man anpassa sina ytor så att de används på rätt sätt och effektivast. Och just mötesrum är ett hett ämne på många kontor- de räcker sällan till! Kanske har ni för många stora mötesrum och skulle ha fördel utav flera mindre? Kanske har ni många stående möten som sällan genomförs. Kanske är arbetsplatser och tysta rum för många, eller för få? Systemen upptäcker alltså brister och informerar med rapporter så att ni kan effektivisera användandet av ert kontor.  

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd