Fem trender för framtidens arbetsliv

Vi på Office Management är i framkant med att skapa framtidens arbetsplatslösningar. 2019 tog vi fram fyra tydliga framtidstrender. Idag ser vi tillsammans med Kairos Future att de konstaterade trenderna som vi fann 2019 tagit stora kliv framåt på grund av pandemin. Dessa trender, tillsammans med en ny femte trend för 2021 – hållbarhet, kommer att förändra framtidens kontor.

1. Flexibilitet som både efterfrågas och erbjuds

Flexibla samarbeten är inte är ett undantag utan blir det nya normala. I takt med att flexibiliteten både efterfrågas och erbjuds följer arbetslivet efter och förutsättningarna för flexibelt arbete expanderar. Ett ord att lägga på minnet redan nu är ”Hybridlösningar” för att framtidens arbetsplats kräver att varje medarbetare kan jobba på valfri plats vilket ställer krav på fungerande mötesteknik, utrustning och mediateknik. Hitta också ett sätt för kommunikation och samarbete som gynnar företagets olika konstellationer.

2. Ge medarbetarna variation

Stimulerande arbetsmiljö kommer att växa ännu mer framöver och det handlar om att vara tillitsfull och lyhörd inför val att använda teknik och kultur på rätt sätt. Medarbetarna är olika, och på så sätt finns det individuella skillnader i vad som stimulerar vilket i sin tur gör att framtidens kontor också måste skapa kontorslösningar efter varierade arbetsuppgifter. Därför krävs det en stimulerande arbetsmiljö med rätt verktyg men också en lockande inredningen så den möter nya behov.

 

3. AI-lösningar normaliseras

Den tredje trenden är Artificiell Intelligens och det handlar om att det inte längre är en hype utan det är verklig verkstad. Artificiell Intelligens kommer att forma framtidens arbetsliv vilket bidrar till tekniska framsteg och därför gäller det att hänga med redan nu. Detta bygger på att vi i framtiden kan öka vår kapacitet att hantera mängder av information, fatta bättre beslut, slippa monotont arbete och komma upp med nya lösningar.

 

4. Framtidens molntjänster

Ett annat framsteg som är kopplat till AI är molnlösningar för IT. Därför krävs det redan nu stor insikt om säker datahantering och handhavande av verktyg i och med det språng i digitalisering som pandemin har inneburit skapar extra tryck på säkerhetsfrågorna i molnet. Det kan också vara bra att börja diskutera data och dess lagring och säkerhet, både för dig som leverantör och medarbetare.

 

5. Hållbarhetsfrågorna kräver engagemang och medvetenhet

Idag krävs engagemang, medvetenhet och intresse i hållbarhetsfrågorna för företag. Det är viktigt att som företag klara av de långsiktiga klimatutmaningarna då hållbarhetskraven stärks framåt vilket sätter formella krav på arbetsliv och näringsliv. Hållbarhetsansvaret håller på att utökas, både för personal och för de produkter och tjänster som företaget ger ut på marknaden och därför är det viktigt att börja sin hållbarhetsresa redan nu.

Rapporten ”Framtidens hållbara arbetsliv – en trendrapport som visar vägen till framtidens arbetsplats. En% tankeledarrapport för Office Management 2021” finns att läsa här.

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd