"Distansarbetet fungerar bättre än väntat"

Hur förändras ett samhälle i grunden? Svaret är att det oftast sker efter en djup kris. Vi har sett det tidigare i historien och nu görs jämförelser av Covid-19 krisens djup med den vi hade på 30-talet.

Vi pratar om skiften likt det som skedde när bondesamhället blev industrisamhället som sedan blev tjänstesamhället. Den digitala omställningen med krav på social distansering har både tvingat och lärt oss att arbeta och leva nytt och dra nytta av digital smart teknik på ett helt nytt sätt.  

En färsk Novusundersökning som Office Management har genomfört bekräftar att krisen kan komma att snabba på förändringen. Nästan hälften av svenskarna tycker det fungerar bättre än väntat att arbeta hemifrån. En tredjedel av de som arbetar hemifrån tycker dessutom inte att de märker någon skillnad mot att vara på jobbet utifrån ett effektivitetsmässigt perspektiv Möjliggöraren är digital teknik och samarbetsplattformar som exempelvis Teams och snabb uppkoppling som gör det enkelt att chatta, dela dokument, dela skärm och genomföra möten med videoteknik.

Många funderar nu på om krisen vi just befinner oss i kommer förändra samhället och skynda på omställningen till en ny industrialiseringsvåg och sättet vi arbetar på. Vi frågade Mats Olsson på Kairos Future som menar att denna kris är enormt mycket större än vid finanskrisen på 90-talet, de tapp som syns ex på oljepriser är historiskt låga och det gäller även många andra indikatorer. Så allt pekar på att den kris vi nu har kommer vara den som leder till en ny industriell våg som man inte riktigt vet namnet på.

– Just nu befinner vi oss i tjänstesamhället och en våg som präglats av information och kommunikation som främsta drivkrafterna. Den nya vågen kommer vara mer digitalt avancerad och på ett naturligt sätt rymmer smart teknik som AI. Ett arbetsnamn som vi har för den nya vågen är ”Det självgående Nätverksamhället”, berättar Mats Olsson vidare.

Detta är ett digifysiskt samhälle där man omvärderar traditionella sätt att mötas, arbeta och kommunicera. Det handlar inte om att enbart leva i en digital värld, vi ska dra nytta av den på bästa sätt för att förbättra vår livsstil, effektivisera vårt sätt att utföra arbetet och kanske mest av allt spara miljön.

– Mötesteknik har blivit hårdvaluta. Digitala plattformar kommer behövas för att fungera i den nya eran, betonar Mats och berättar om en undersökning som genomförts i nätverket runt Kairos Future.

Undersökningen visar att Coronakrisen har snabbat på digitaliseringstakten i alla åldrar och branscher och det möjliggör ju för många fler att faktiskt utföra sitt arbete digitalt och på distans. Det finns en öppenhet att prova nya tekniker och Mats tänker då inte minst på vården.

AI, hållbarhet, krisberedskap, gig-ekonomi, gränslöshet och självledarskap är ord som kommer fram när man talar om den nya marknaden och det moderna arbetslivet.

– Vi vet väldigt lite om hur länge den här krisen kan pågå, men jag tror att alla förbereder sig nu på att hålla den sociala distansen under det kommande året och då behöver vi investera i digitala plattformar för att klara av detta i längden och i den nya eran av normalitet, poängterar Mats.

Office Management har under de senaste åren genomfört studier för att följa trenderna i framtidens arbetsliv och i den trendspaningen framträder möjligheten till Flexibla Samarbeten som viktig vilket vi troligen ser en snabbare omställning mot nu.  

– Distansmöten utan resor spar miljön, kostnader, tid och ger medarbetarna en bättre arbetsmiljö med mer tid för både arbete och fritid, men det är just flexibiliteten att varva distansarbetet och jobb på kontoret som vi ser att många behöver, menar Peter Uddfors, som leder Office Management vars målsättning är att hjälpa mindre till medelstora bolag med den teknik som behövs för ett hållbart arbetsliv både idag och i framtiden.

Tidigare har distansarbetet och flexibiliteten ibland hindrats av kulturen och tron på att arbetet utförs bäst på kontoret. Novus undersökningen visar att det fungerar alldeles utmärkt att arbeta på distans med tillgänglig teknik, men att det verkar vara just flexibiliteten att varva mellan det digitala och fysiska kontoret som ger en bra arbetsmiljö. Man ska komma ihåg att svaren baseras på en målgrupp som har arbetat på distans i ca 4 veckor när de undersöktes.

– Det många saknar med att arbeta heltid på distans är den sociala samvaron, småsnacket med kollegorna och att kunna lösa enklare uppgifter i ett samtal över skrivbordet. Många uppger att de saknar de naturliga pauserna som uppstår på kontoret, berättar Peter Uddfors vidare.

Att ha en ordentlig arbetsplats med tillgång till all utrustning är också något som många saknar, exempelvis ergonomiska arbetsplatser och skrivbord, skärmar och skrivaren.

Många ställer sig nu frågan om denna period av kris kommer att förändra arbetslivets syn på distansarbete och om kontorets roll kommer förändras. Peter Uddfors menar att resultaten är intressanta, men kanske inte helt oväntade. Han tror att krisen i kombination med digitaliseringen kan revolutionera arbetslivet och påverka både människor och kontorets utformning.

– Jag tror att kontoret framöver blir delvis en arbetsplats, delvis en mötesplats där människor laddar energi i mötet med andra. Det är det som vi ser många saknar nu. Ett modernt kontor ska vara som att komma till en kick off, det ska ge samma boost vilket vi kanske kommer se en snabbare förändring mot när allt normaliseras, avslutar Peter Uddfors, VD och koncernchef för Office Managament.

 

Fakta om undersökningen:

  • Novus har genomfört 1132 intervjuer.
  • 68 % av de som undersökts uppger att de arbetar helt eller delvis på distans när undersökningen genomfördes.
  • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

blobid1.jpg

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd