Klimatkompensation med fossilfri solenergi i Indien

Office Management investerar i samband med sin klimatneutrala företagstelefoni i ett solenergiprojekt i Godawari i Indien. Projektet skapar inte bara förutsättningar för fossilfri energi utan bidrar även till socioekonomiska förbättringar i regionen och hjälper att nå flera globala mål.

Office Management lanserade som första företag i telekombranschen en klimatneutral lösning för företagstelefoni och kontaktcenter. Satsningen görs tillsammans med samarbetspartner Tele2 och Puzzel för att ta ett helhetsgrepp för hela värdekedjan. Fokus i projektet ligger på att minska utsläppen för våra produkter och tjänster och det har tagits fram en åtgärdsplan för att nå de satta målen. För de utsläpp som företaget inte har kunnat reducera på egen hand har man bestämt sig för att investera i ett certifierat solenergiprojekt i Godawari i Indien.

Klimatkompensation utanför Europa

Många undrar varför man inte klimatkompenserar i Sverige eller Norden. Det finns dock flera bra skäl till varför det oftast görs i utvecklingsländer.

Först och främst är det reglererat inom Clean Development Mechanism (CDM), det tongivande internationella systemet för klimatkompensation. CDM-systemet definierar vilka länder som tillåts ha klimatkompensationsprojekt främst för att säkerställa en teknologiöverföring till de så kallade annex 2-länder. Dessa motsvarar i stort det man brukar kalla utvecklingsländer. Dessutom måste man kunna uppvisa att ett projekt inte hade blivit av utan de investerade pengarna, vilket begränsar möjligheterna i Sverige eller Europa då det redan investeras mycket i förnybar energi där.

En ytterligare anledning är att man vill generera den största möjliga klimatnyttan som blir större ju mer el man sparar in som inte kommer från icke-förnybara källor. I den rikare delen av världen är en stor del av energin redan förnybar och därför blir nyttan större för projekt som ersätter energiproduktion i utvecklingsländer som fortfarande domineras av kolkraft. Slutligen kan man säga att man får mer klimatnytta per krona och den effekten förstärks även av priset för arbete med mera

Varför solenergi i Indien?

Solenergi var ett passande val för Office Managements tekniktunga erbjudande, och elförbrukning är en stor del av företagets och kundernas klimatpåverkan. Indien har många soldagar per år och därmed goda förutsättningar för solenergi, och majoriteten av elen som produceras i Indien kommer fortfarande från kolkraft. Därmed kommer solenergi vara en viktig faktor i omställningen mot den gröna och förnybara energiproduktionen i landet.

Klimatprojektet i Godawari som stöds av Office Management producerar årligen 8 300 MWh och förhindrar utsläpp av cirka 113 000 ton koldioxid, vilket motsvarar elförbrukningen av 435 villor i Sverige. Förutom minskat koldioxidutsläpp så reduceras andra negativa effekter av kol på människor och miljö. Dessutom bidrar projektet till flera av FN:s globala mål:

  • Utbildning till alla: Utbyggnad av solenergi till elever samt förbättrade skolbyggnader.
  • Jämställdhet: Organisation av grupper för att hjälpa kvinnor ur fattigdom genom arbete i projektet.
  • Rent vatten och sanitet: Bättre tillgång till rent vatten för boende i området. I tillägg har toaletter installerats i den lokala skolan.
  • Bekämpa klimatförändringar: Ersättning av smutsig kolkraft för minskad klimatpåverkan.

Mer information om projektet: https://tricorona.se/project/godawari/

Liknande artiklar

Chatta med oss
Chatten är stängd