Covid-19 

Vilka åtgärder vidtar O.M för att hindra fortsatt spridning av Covid-19 i samhället?

Från den 16/3 - 2020 arbetar alla medarbetare på O.M som har möjlighet hemifrån, med undantag från dem som måste vara på kontoret för att exempelvis utföra leveranser till kund. Att minska antalet som är på kontoret är ett sätt att skydda vår personal som måste utföra sitt arbete från kontoret. Detta är också en åtgärd vi vidtagit för att värna våra kunder som skall känna sig trygga med besök från oss, som exempelvis att ta emot leveranser. 

Vi stänger inte ner vårt huvudkontor i Kista utan håller öppet för att fortsätta vårt arbete med leveranserna till våra kunder. Vi undviker förstås att ta emot externa besök.

Kundbesök genomförs i första hand med videokonferensteknik.

Kontakta oss