Diagnos utan stetoskop

Behovet av vård på distans ökar och ställer nya krav på ökad tillgänglighet och smarta lösningar som klarar det digitala patientmötet. Med flera funktioner för enkel kommunikation och administration ser vi till att du kan ta hand om dina patienter via datorn, mobilen eller surfplattan. Du bjuder enkelt in dina patienter till möten, har full koll på din kalender och hanterar drop-in besök. Allt sker via en krypterad, säker och trygg videolösning, som gör att du kan erbjuda vård till fler människor som behöver det.

Fördelar med det digitala mötet

Ökad servicenivå 

Med ett digitalt patientmöte kan du lägga mindre tid på administration och mer tid på det som är viktigt: att möta dina patienter. Vår videolösning gör dig tillgänglig för patienter i hela landet och gör det lättare för dig att hjälpa fler patienter.

Hög patientsäkerhet

Inför videomötet loggar patienten in med sitt Bank-ID och blir sedan placerad i ett digitalt väntrum. Det ger en trygg vårdkontakt där all kommunikation krypteras och hanteras i enlighet med PDL och GDPR.

Användarvänligt

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan överskådligt och smidigt se sina kalendrar, boka och genomföra videomöten, göra sig tillgängliga i digitala väntrum och mycket mer i det användarvänliga gränssnittet.

Säkerhet och trygghet

Vår plattform för videolösningar har stort fokus på säkerhet och integration. Både för dig som vårdgivare, samt för dina patienter. Inloggning sker med säkra metoder som Bank-ID, Mobilt Bank-ID, Siths/Efos, Telia NetID, TUPAS eller 2-stegsverifiering via SMS.

Digitalt väntrum

Vi erbjuder ett spektrum av alternativ inom e-hälsovård. Vi ger dig till exempel möjligheten att skapa en skräddarsydd applikation för enkel kommunikation med dina patienter. Om du föredrar att kommunicera via video genom olika callcenterlösningar, där både du och dina patienter får tillgång till ett digitalt väntrum, ordnar vi det med. Du får det levererat helt integrerat eller fristående med digitaliserad anamnes, samordnad individuell planering, SIP-möten och bokning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Integration för framtiden

Det smidiga med att arbeta digitalt är att befintliga system går att integrera med nya. Vår videolösning för digitala patientmöten ger dig en unik möjlighet att integrera mot din övriga kommunikation. Från traditionell videokonferens, till telefoni och Skype. Det öppnar många dörrar, skapar nya möjligheter och öppnar upp för utveckling av framtidens system. Som en ledande leverantör av professionella videokonferenslösningar på global nivå ser vi till att du får det du behöver.

Telefoni

Vi levererar idag telefoni till några av Sveriges och nordens allra största privata vårdgivare där vi på ett enkelt sätt tillhandahåller just dom funktioner som behövs inom vården; Valet köa/boka tid, återuppringning, enkel hantering av bokningslistan, tysta telefoner etc., ett intelligent webb- och talsvarsbaserat bokningssystem istället för kösystem helt enkelt. Lösningen är skalbart och flexibel och kan integreras med både journalsystem och en framtida videotjänst för digitala vårdmöten. Möjligheten och potentialen i att dessa tjänster fungerar tillsammans är unik och erbjuder våra kunder en homogen plattform som ger stabilitet.

It-tjänster

Att flytta till molnet är ett måste för företag som inte vill bli ifrånsprungna av sina konkurrenter. Våra IT-tjänster hjälper dig att säkra din närvaro på en framtida marknad.

Rådgivning?

Vill du komma igång med digitala videomöten, integrera dina befintliga system med en ny lösning, eller vill du veta mer om vilken lösning som passar dig bäst? Oavsett dina funeringar finns vi alltid nära till hands för goda tips och råd. Välkommen!