SITHS ombud

Vår vision inom hälso-sjukvårdssektorn är att vara den självklara partnern för digitalisering och förbättra servicen mot patienten. Som ditt unika SITHS ombud och partner agerar vi specialister för din organisation, både i en undersökande, utvecklande och rådgivande roll. Vi förvaltar era poster i HSA-katalogen samt utfärdar era HSA-id:n och SITHS-kort. Vi hjälper dig med hela utförandet och fortsätter att ge dig stöd gällande rutiner, processer, riskhantering, revision och kontinuitetsplanering. 

Säkerhetstjänster

Siths

Vi utfärdar tjänstelegitimationer som gör det möjligt för dig och dina medarbetare att identifiera dig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS är godkänd som e-legitimation i tjänsten av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

HSA-ID

Vi utfärdar HSA-ID som gör att du kan hantera kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting, samt hos privata vårdgivare.

Goda råd är inte dyra

När du behöver hjälp att göra din vårdklinik mer effektiv eller bara säker, hjälper vi gärna till att se över dina behov och förutsättningar. Kontakta oss för rådgivning och så återkommer vi så fort vi kan.