Lokalvård till skolan

Idag är det höga krav i fråga om städkvalitet och därmed ökar kraven på att städningen utförs professionellt. Kunskapen ökar av lång erfarenhet. Miljö -och kvalitetssäkrade tjänster är A och O för oss – likaväl kommunikationen mellan den enskilde lokalvårdaren, arbetsledaren och skolan.