Fastighetsservice 

Oavsett om det rör den dagliga skötseln av skolan, skolgården eller regelbunden tillsyn och reparation är Office Managements fastighetsskötare specialister.

Tillsyn och rondering

Skolans lokaler kräver löpande underhåll och reparationer. Vi på Office Management erbjuder kvalificerade fastighetsskötare som bidrar till trivsel i skolan. Det är viktigt att tidigt upptäcka eventuella fel och brister på skolan. Vi rekommenderar alltid regelbundna ronderingar.

Mindre snickeriarbeten

Mindre snickeriarbeten kan omfatta väldigt många typer av arbeten. Det kan innebära att montera hyllor, sätta upp whiteboardtavlor, slänga skräp på tippen eller varför inte bygga en scen där barnen kan förverkliga sina drömmar. Låt oss göra jobbet och spara dyrbar tid!

Park & trädgårdsskötsel

Ett flertal tjänster som gräsklippning, häckklippning, vårstädning, höststädning ingår inom området trädgårdskötsel. Likaväl snöröjning, sandning och takskottning under vintersäsong. Det finns inget som begränsar oss, varken storleken på skolgården eller i kompetens.