IT-säkerhet

Hur skyddar du din företagsinformation nu som många sitter hemma och jobbar?

Arbetsvardagen är i ständig förändring och styrs numera till stor del av digitala lösningar. En allt större mängd data flyttas till molnet, vilket ställer stora krav på IT-säkerheten. Kort förklarat handlar IT-säkerhet om att skydda viktiga tillgångar och säkra verksamhetens fortlevnad. 

För att du som vår kund och IT-partner ska känna dig säker på att din IT-miljö är skyddad, har vi tagit fram olika säkerhetspaket. Läs mer om de vanligaste hoten och hur du skyddar dig nedan.

Vi hjälper dig hålla koll på detta

prev

Klientsäkerhet

Alla digitalt uppkopplade enheter är potentiella mål för dataintrång, från dator till skrivare och mobil. Därför måste säkerheten täcka hela verksamheten. 

Lösning:

  • X-One 365
  • Follow Me Print
  • Mobile Device Management

Information

Med flexibla samarbeten flyttas en stor del av IT-miljön utanför företagets brandvägg och gör att säkerhetsfrågor i molnet blir en allt viktigare faktor. 

Lösning:

  • Övervakning av IT-miljö
  • Larm vid avvikelser

Sekretess

Bristande riskbedömning och regelefterlevnad kan placera företagsinformation i fel händer, något som kan få allvarliga konsekvenser för fortsatt verksamhet. 

Lösning:

  • Behovsanalys av lagrad information
  • Identifiering av sårbarheter
  • Riskbedömning
next

Prata säkerhet med oss

Har du frågor eller funderingar på hur du kan skydda din information? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Chatta med oss
Chatten är stängd