Vi på Office Management

Vi är övertygade om att ett välmående företag börjar med välmående medarbetare, där mänskliga möten är avgörande för en dynamisk arbetsplats som främjar idéer. Frihet och ansvar, personlig utveckling och möjlighet att påverka är också något vi värdesätter.

Vi är mycket stolta över att vara Great Place to Work-certifierade. Det bevisar att våra medarbetare upplever en hög grad av rättvisa, respekt, trovärdighet, stolthet och kamratskap inom organisationen. 

Mångfald och inkludering

Medarbetare med olika perspektiv bidrar till en utvecklande och innovativ arbetsplats som är attraktiv för både kunder och medarbetare. För oss innebär jämställdhet och mångfald att värna om alla individer och att ha ett välkomnande klimat. Till exempel har Office Management traditionellt attraherat fler män än kvinnor, men idag arbetar vi aktivt för en jämnare könsfördelning genom att:

  • Spegla samhällets mångfald över tid
  • Könsfördelning 40/60 till och med 2025
  • 2021: minst 30 % av nyrekryteringar ska vara kvinnor

Hållbart arbetsliv

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Att skapa en sund och utvecklande arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs, är därför högst väsentligt. Det är en del av ledarskapet, och våra chefer utbildas kontinuerligt inom arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser. Vi har även riktlinjer som tillsammans med uppförandekoden stöttar våra medarbetare att navigera rätt.

Samhällsengagemang

Vi på Office Management önskar att stötta och samarbeta med organisationer med initiativ som främjar integration, barn och idrott. Vi vill ge dessa organisationer bättre förutsättningar att utvecklas lokalt och där de ser att behovet är som störst. Läs mer om Office Managements engagemang via knappen nedan.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vår HR-chef Karin så kan hon svara på dina frågor. 

Chatta med oss
Chatten är stängd