Klimatarbete: O.M Green

Satsning på klimatet: mäta, minska och neutralisera

För att stabilisera klimatet måste vi agera snabbt och med alla medel. Från och med 2021 mäter, minskar och neutraliserar vi vårt klimat­avtryck enligt PAS2060, en standard för klimatneutrala organisationer. Vi nöjer oss inte med att enbart göra detta för vår egen verksamhet, utan arbetet omfattar utsläpp som vår verksamhet ger upphov till, inklusive produkter och tjänster vi levererar till kund. Här kan du läsa mer om vårt klimatarbete.

Halverade utsläpp till 2030

100% klimatkompenserat

ISO14001 certifierad

Vi mäter allt

Än så länge är vi ett fåtal bolag som mäter hela vår påverkan, både från vår egen verksamhet och de utsläpp som genereras från produkter och tjänster vi levererar till kund. Mätning görs enligt den vedertagna standarden Greenhouse Gas Protocol (Scope 1, 2 och 3). För beräkning tar vi hjälp av Tricorona Climate Partner. Här kan du läsa rapporten.

Halvera till 2030

Halvera till 2030 - minska i hela värdekedjan

Med vetskap om vårt klimatavtryck fokuserar vi våra insatser för att minska avtrycket på effektivaste sätt. Vi ska halvera vårt klimatavtryck till 2030 i enlighet med Parisavtalet, både i värdekedjan och vår egen verksamhet. Arbetet stöttas av vårt certifierade miljöledningssystem ISO14001. Under 2021 anslöt vi oss till initiativet SME Climate Commitment som stöttas av FN:s kampanj Race To Zero.

Produkter och tjänster

Mot en cirkulär affär

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och tänka nytt kring våra tjänster. Det omfattar bland annat cirkulär hantering av hårdvara (hyra, service, uppgradering, återbruk och återvinning), digitalisering av våra tjänster samt öka andelen miljömärkta produkter och tjänster.

Office Managements tjänster omfattar:

  • Produktutbud av högsta kvalitet för att möta kundernas behov, genom restaurerade eller nya produkter.
  • Utbud av miljömärkta produkter.
  • Serviceavtal, där utrustning servas och uppgraderas för att nyttja produkternas fulla potential och förlänga dess livslängd.
  • Återtag och hantering av utrustning enligt serviceavtal.

Leverantörskrav

Störst hävstång i leverantörskedjan

Över 90 % av vår klimatpåverkan kommer från våra inköp av produkter och tjänster. För att halvera klimatavtrycket till 2030 är det avgörande att våra leverantörer har samma ambition och ställer om i samma takt. Under 2021 uppdaterar vi Leverantörskoden med förväntan på denna målsättning och processer för uppföljning.

 

Fossilfria vägtransporter

Både egna och leverantörers transporter

All utrustning transporteras till våra kunder antingen genom transporter vi själva kontrollerar eller genom transporter som hanteras av våra leverantörer. Oavsett har vi som målsättning att alla vägtransporter, egna som leverantörers, ska vara fossilfria senast 2030. Detta kräver samsyn och samarbete med samtliga berörda leverantörer.

 

Fossilfri bilflotta

Elektrifiering och fossilfria drivmedel

Med en stor sälj- och serviceorganisation på frekventa kundbesök, har vi en stabil bilpark. 2021 tog vi fram en ny bilpolicy där vi går över till elbilar och hybrider när det är möjligt. Bränslebilar ska köras på förnybara drivmedel, som HVO. Målsättningen är 100 % fossilfri bilflotta till 2028.

 

Tjänsteresor

Prioriterade tjänsteresor och digitala möten

Vi har kunder och kontor med stor geografisk spridning. Under pandemin lärde vi oss vilka möjligheter digitala möten innebär samt att prioritera när resor är nödvändiga. Målet är att begränsa vårt flygresande till pandemins låga nivåer, och att alltid välja tågresor och digitala möten där det är möjligt.

 

Förnybar energi

Alla kontor bidrar

Vi har kontor i Sverige, Norge och Finland. På de flesta orter hyr vi lokaler och i ett fåtal fall hyr vi kontorshotell. De flesta drivs med 100 % förnybar energi, med undantag av ett litet kontorshotell i vår finska verksamhet. Där fortgår dialog. Målet är 100 % förnybar energi på samtliga kontor till 2022.

 

Neutralisera genom 100% klimatkompensation

Utöver att minska klimatavtrycket tar vi ansvar för våra utsläpp idag. Vi kompenserar 100% av vårt klimatavtryck, inklusive de produkter och tjänster vi levererar till kund. Kompensation görs genom tredjepartsgranskade, Gold Standard certifierade projekt inom förnybar energi, så som solenergi i Indien. Kort sagt bidrar klimatkompensationen till att förhindra att mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Därtill finansierar vi ett projekt inom koldioxidinfångning på Island som tar bort befintlig koldioxid från atmosfären. Läs mer om projekten nedan. 

prev

Bhadla Solar

Storskaligt solenergiprojekt i Indien 

Karnataka Solar

Storskaligt solenergiprojekt i Indien 

Climeworks

Fångar upp CO₂ ur luften och omvandlar till sten på Island.

next

Vill du veta mer om vår satsning kring hållbarhet?

Vår hållbarhetsansvariga Klara Tengstrand brinner för frågor som sätter miljö och sociala förhållanden högt på agendan. Kontakta Klara, så berättar hon hur Office Management fått ett mer cirkulärt miljötänk.

Chatta med oss
Chatten är stängd