Framtidens arbetsplats handlar om livet

Under 25 år har Office Management erbjudit helhetslösningar för IT, kommunikation och kontor. För att kunna hjälpa kunderna att vara konkurrenskraftiga gäller det att ständigt ha koll på ny teknik och smarta kontorslösningar. Vi frågade vd Peter Uddfors hur han ser på framtidens arbetsplats. Det centrala i Office Mana­gement olika erbjudanden är att hjälpa kunderna att fokusera på sin kärnverk­samhet. Det handlar också om att möta olika individers behov i ar­betslivet.

 

I framtiden kommer det bli än viktigare att vara flexibel och se till varje medarbetares behov, samtidigt som det blir viktigt att de kontor som finns blir attraktiva och en mötesplats att tanka energi från, menar Peter Uddfors. En anledning till utvecklingen är att arbetskonstellationer allt mer baseras på specialistkompetenser som möts för specifika uppdrag. De behöver få möjlighet att jobba effektivt med det som han eller hon är bäst på. För att det ska lyckas behöver företaget förstå individens behov och hur arbetsplatsen kan hjälpa sina medarbetare att prestera så bra som möjligt.

– När varje individ kan fokusera på det de gör bäst skapas större värde för före­taget. Tekniken kommer bli än viktigare i framtiden, den kommer att genomsyra allt men den kommer att verka i bakgrun­den. Den ska bara funka och underlätta det dagliga arbetet utan att vara tids- eller energikrävande. En välavlönad konsult ska inte behöva brottas med exempelvis ett trilskande telefonisystem, säger Peter Uddfors.

På relativt kort tid har företag gått från att samla sin personal under ett tak, till att de i högre grad arbetar platsoberoende. Så kommer det att fortsätta.

– De bästa idéerna får man kanske inte på kontoret utan när man går på en promenad i naturen. Då är det viktigt att du har det du behöver för att vidareutveckla din idé var du än är, att den digitala arbetsplatsen är tillgänglig. När vi jobbar från olika platser blir den virtuella mötesplatsen viktig.

– Det är vägen framåt, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Folk ska givetvis träffas ibland men många möten kan ske virtuellt. Det blir också en fråga om komfort och effektivitet då medarbe­tarna slipper förflytta sig och tillbringa tid på flygplatser. Office Management erbjuder redan mötesrumsteknik som är oberoende av vilken plattform användarna använder.

– Förr var du tvungen att ha samma utrustning och kanske koppla upp dig från ditt kontor för att det skulle vara kompa­tibelt med mötestekniken på andra sidan. Nu kan du komma med Iphone, Pc eller Mac och koppla upp dig var du än befin­ner dig.

Vilken betydelse får då själva kontoret? Vi tror att kontoret blir fortsatt viktigt men en del av arbetslivet. Kanske är det mötesplatsen där man tankar energi och träffas för att teama ihop sig, snarare än jobbar själv. Därför är det viktigt att kontoret blir attraktivt där medarbetare, konsulter och kunder trivs. Kontoret är ett komplement för att stödja och bygga samarbetet – det fysiska mötet förstärker effekten och nyttan av det digitala mötet.

Dokumenthantering är ofta en stor tidstjuv. Men att medarbetare till exem­pel mejlar dokument fram och tillbaka kommer snart vara ett minne blott. Inom en snar framtid kommer vi även att använ­da röstinmatning istället för att skriva på tangentbord. I slutändan handlar det om att effektivisera arbetet, så att vi kan jobba mindre och ha mer fritid, menar Peter.

– Det är snart lika gammeldags att mejla som det känns med de bruna kuverten som fanns på kontor förr och som gick från person till person. Vi erbjuder lösningar där man delar dokument med sitt team och även kopplar sin scanner emot, så hela processen hänger ihop. Vissa applikationer innehåller mycket funktionalitet men det är inte helt självklart hur de kan använ­das. Vi utbildar kunden och ger konkreta användartips. Alla arbetsmoment kopplas ihop och blir uppkopplat, det kräver också ett högre säkerhetstänkande vilket vi som leverantörer måste garantera.

– Vi dammsuger världsmarknaden på smart teknik och levererar effektiva lös­ningar till våra kunder. En del ny teknik är fortfarande dyr, men vi har stenkoll på det som kommer och när marknaden är mogen rekommenderar vi det effektivaste. Det innebär att våra kunder kommer att fortsätta att vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Chatta med oss
Chatten är stängd