Framtidens arbetsplats - 4 trender 

Vårt uppdrag är att göra våra kunders arbetsdag framgångsrik, både nu och i framtiden. Därför spanar självklart O.M på trenderna för framtidens arbetsplats. Vi tror att framtidens arbetsplats handlar om livet. Att få livspusslet att fungera i en ständigt uppkopplad värld. Det ställer krav på både den fysiska, tekniska och psykosociala arbetsmiljön.

Vill veta mer om trenderna kring framtidens arbetsplats? Lyssna när vår CEO Peter Uddfors blir intervjuad av Oscar Andemo från Strategic Techcoaching.

1. FLEXIBLA SAMARBETEN

Arbetslivet influeras redan av ”gig-ekonomin” och tillfälliga samarbeten där experter samlas i nätverk och samverkar i projektliknande uppdrag. I sådana arbetsformer blir det virtuella mötesrummet viktigare än det fysiska eftersom arbetskonstellationerna förändras.

Samtidigt blir vi mer miljömedvetna och vill undvika för mycket resande, och det kan också vara logistiskt tidkrävande att ta sig till en arbetsplats när städerna växer snabbare än infrastrukturen – sammantaget ger detta ett ökat behov av flexibilitet i arbetslivet för att få livet att fungera.

2. STIMULERANDE ARBETSMILJÖ

Medarbetarna kommer att ställa krav på en mer stimulerande arbetsmiljö utifrån tanken att varje individs behov ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Allt för att ge de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska må bra och därmed göra ett bra jobb.

Oavsett var du vill jobba ska samarbete, dokumentdelning och kommunikation vara möjlig. Det ska inte vara ett hinder att ta del av en specifik expertis bara för att man inte befinner sig på samma plats eller kan resa.

3. SÄKRA LÖSNINGAR I MOLNET

För att kunna jobba flexibelt krävs ömsesidigt förtroende och möjlighet att följa arbetsinsatsen även om man inte ses fysiskt. En förutsättning är ett uppkopplat arbetsliv, och då är IT-navet – samarbetets viktigaste infrastruktur. Smart IT ska både effektivisera din arbetsplats och skydda den mobila och uppkopplade arbetsplatsen.

IT-baserade molnlösningar (som O365 för att dela dokument, planera och kommunicera på olika sätt) är möjliggöraren och IT-säkerheten en nödvändighet som blir mer och mer viktig. 

4.  ARTIFICIELL INTELLIGENS

Kanske blir AI, Bots och smarta tjänster det som avgör din konkurrensfördel framöver. Rätt använt kan du förstärka dina medarbetares kapacitet eller ta bort monotona rutinarbeten som frigör tid för affärer.

Att få hjälp med prioriteringar i arbetsvardagen kommer vara en självklarhet framöver.  Med stöd av analys och rankning kan man exempelvis få listor att ringa där sannolikheten för att få napp är större baserat på vår insikt om kundens beteende och våra interaktioner tidigare.

Chatta med oss
Chatten är stängd