Trendrapport

Framtidens Arbetsplats

– fem viktiga trender för morgondagens arbetsliv

Vårt uppdrag är att göra arbetsdagen framgångsrik för våra kunder, både nu och i framtiden. Det kräver att vi ligger i framkant med att skapa morgondagens lösningar. I samarbete med forskare och experter har vi identifierat de största trenderna på framtidens arbetsplats.

Se animation     Ladda ner rapport 

 

Fem trender som formar framtidens arbetsliv

Erik Herngren från Kairos Future presenterar rapporten om de fem trenderna, perfekt för dig som vill veta mer om framtidens arbetsplats och hur kontoren kommer att se ut i framtiden. (25:47)

 

Artiklar som sammanfattar olika delar av rapporten om framtidens arbetsplats:

Fem sanningar om framtidens arbetsliv

Fem trender för framtidens arbetsliv

 

Sammanfattning av de fem trenderna

Digifysiskt blir det normala. Att kunna välja flexibelt utifrån medarbetares och kunders behov är ett måste. Därför behöver alla ha tillgång till effektiva sätt att samarbeta och få förutsättningar för rätt arbetsmiljö; digitala lösningar som videoteknik och mediateknik i de virtuella och fysiska mötesrummen.

Pandemieffekt:

 • Flexibiliteten fick en ytterligare knuff framåt – alla kontor jobbar nu mer eller mindre digitalt, antalet distansbaserade tjänster har ökat och vissa arbetsroller ändrats.
 • Det blir tydligt att både den fysiska och digitala arbetsplatsen, var den än är, måste fungera perfekt. Kraven på arbetsmiljön ökar.

Kontorets roll är att attrahera medarbetare, och det ställer krav på utformningen. För att medarbetarna ska trivas och utvecklas krävs en stimulerande arbetsmiljö med rätt verktyg och välfungerande inredning. Kontorsmiljön ska möjliggöra, stimulera och katalysera ledarskap, samarbete och kommunikation.

Pandemieffekt:

 • Det senaste året har behovet av sociala kontakter skapat en längtan tillbaka till kontoret, men då vill man ha något extra för att tycka det är värt att lägga tid på att transportera sig.
 • Stimulans skapas inte bara av kontorets utformning, utan även om vilka digitala verktyg som finns där för att förenkla arbetet, samt ledarskapet som ger sammanhang, samhörighet och tydliggör individernas bidrag.

AI-lösningar blir alltmer en självklarhet när det integreras i tjänstelösningar och på arbetsplatser. Smarta algoritmer ökar kapaciteten att hantera mängder information, fatta bättre beslut samt frigöra människor från monotont arbete. De praktiska tillämpningarna av AI växer i snabb takt, inte minst kring hur livet på kontoret fungerar. Att ta hjälp av AI kommer vara en självklarhet i framtiden för att få bättre insikt i prioriteringar, beteenden, analyser och interaktioner.

Pandemieffekt:

 • AI tar en allt större plats i vardagen. Det blir självklart att få hjälp av smarta algoritmer för att hitta de bästa lösningarna, få stöd för att översätta till annat språk simultant (Teams) eller analysera sitt eget beteende utan att man ber om det (Outlook). Det bara finns där som en hjälpsam kollega.

Våra flexibla och uppkopplade arbetssätt är en självklarhet och det gör att molnlösningar för IT kan vara en av de viktigaste infrastrukturutvecklingarna för att dela, planera och kommunicera i ett modernt arbetsliv. Det har möjliggjort flexibla och produktiva samarbetsformer, men det gör att IT-säkerheten ställs än mer på sin spets som affärskritisk. Språnget framåt på grund av digitalisering skapar extra tryck på säkerhetsfrågorna och sårbarhetsfaktorn i molnet.

Pandemieffekt:

 • Cyberhoten har ökat – i en värld som är utsatt och stressad kan cyberskurkarna lättare få framgång.
 • Säkerhetsfrågan är stor – var och hur lagras data och vem får tillgång?
 • Kan man lägga alla ägg i samma korg tekniskt eller bör man sprida det och inte bara vara beroende av molnet?
 • Legala krav på hantering av data som lagras i amerikanska moln accepteras inte av vissa europeiska organisationer.

Den femte och senaste trenden är hållbarhet som idag har kommit att bli ett baskrav. Miljöarbete har gått från att ha varit mer av ett varumärkesstärkande ”projekt” till att bli en självklar integrerad del av hela verksamheten. Alla måste ta ansvar för miljön och ett hållbart arbetsliv. Hållbarheten genomsyrar flera aspekter och kräver engagemang och en medvetenhet. Allt fler företag tar ansvar för att klara de långsiktiga klimatutmaningarna såväl för personalen som för de produkter och tjänster man sätter på marknaden.

Pandemieffekt:

 • Kriser framkallar en större medvetenhet och ödmjukhet, människan blir mer mån om att värna det man har.
 • Nya arbetssätt sätter fokus på hållbarhet utifrån alla tre aspekterna – den ekonomiska, den sociala (arbetsmiljön) och den miljömässiga. Är det vettigt att ha tomma kontorsytor? Vilka flygresor är absolut nödvändiga? Kan ett möte på Teams ersätta det fysiska mötet?

Kontorets roll är att attrahera medarbetare, och det ställer krav på utformningen. För att medarbetarna ska trivas och utvecklas krävs en stimulerande arbetsmiljö med rätt verktyg och välfungerande inredning. Kontorsmiljön ska möjliggöra, stimulera och katalysera ledarskap, samarbete och kommunikation.

Pandemieffekt:

 • Det senaste året har behovet av sociala kontakter skapat en längtan tillbaka till kontoret, men då vill man ha något extra för att tycka det är värt att lägga tid på att transportera sig.
 • Stimulans skapas inte bara av kontorets utformning, utan även om vilka digitala verktyg som finns där för att förenkla arbetet, samt ledarskapet som ger sammanhang, samhörighet och tydliggör individernas bidrag.

Våra flexibla och uppkopplade arbetssätt är en självklarhet och det gör att molnlösningar för IT kan vara en av de viktigaste infrastrukturutvecklingarna för att dela, planera och kommunicera i ett modernt arbetsliv. Det har möjliggjort flexibla och produktiva samarbetsformer, men det gör att IT-säkerheten ställs än mer på sin spets som affärskritisk. Språnget framåt på grund av digitalisering skapar extra tryck på säkerhetsfrågorna och sårbarhetsfaktorn i molnet.

Pandemieffekt:

 • Cyberhoten har ökat – i en värld som är utsatt och stressad kan cyberskurkarna lättare få framgång.
 • Säkerhetsfrågan är stor – var och hur lagras data och vem får tillgång?
 • Kan man lägga alla ägg i samma korg tekniskt eller bör man sprida det och inte bara vara beroende av molnet?
 • Legala krav på hantering av data som lagras i amerikanska moln accepteras inte av vissa europeiska organisationer.
Senaste webinar

Hållbar IT på framtidens arbetsplats – antar du utmaningen?

Kostnadsfritt webinar där vi bland annat delar insikter från vår färska undersökning kring hållbarhet och arbetsplatsen.

Digitaliseringen är en av våra främsta möjligheter för att bekämpa klimatförändringarna, men innebär även en miljörisk med växande efterfrågan av ny teknik och ökad energiförbrukning. Hur gör vi för att den ska minska miljöpåverkan utan att skapa en ny miljöbov?

 

 

Vill du prata framtid? Prata med oss.

Chatta med oss
Chatten är stängd