Ett strukturerat sätt att hämta samtalshistorik

Tjänsten låter dig bygga upp din egen statistik så att du får överblick över alla samtal i din verksamhet. Du kan hantera din samtalshistorik i ett eget system genom att anropa API för att hämta samtalsdata för hela organisationen. Hämta samtalshistorik för en viss tidsperiod och få koll på datum och tidpunkt för när, eller om, mottagande person besvarade samtalet. Med Recent Call API kan samtalsdata hämtas tre månader tillbaka i tiden var femte minut. Denna data kan du lagra i egna system, som exempelvis SQL, och bygga egna applikationer. Eller analysera ihop med annan affärsdata från ditt CRM-system.

Produktblad Recent Call Api

Statistik på valfritt sätt

Bygg egna applikationer

Analysera samtalsdata

Chatta med oss
Chatten är stängd