Mobiltelefoner 

Cirkulär hantering genom kundportal 

I vår kundportal administrerar du era mobiltelefoner, oavsett om du väljer att hyra eller köpa telefoner. Där kan du registrera enheternas IMEI-nummer och få koll på hela företagets mobilpark samt full kostnadskontroll. Beställning görs och granskas direkt i portalen.

När det är dags att byta erbjuder vi återtag av telefonen för att säkerställa att den återanvänds eller återvinns på rätt sätt.

Klimatkompenserad.png

Vilket alternativ passar dig? 

prev

Hyra mobil

  • 24-36 månaders avtal

  • Monterat skal och skärmskydd

  • Tillval: Försäkring

  • Tillval: Swap inom 48 h (vardagar)

  • Återtag efter avtalets slut

Köpa mobil

  • Köp mot faktura

  • Tillval: Monterat skal och skärmskydd

  • Tillval: Swap inom 48 h (vardagar)

  • Återköp av mobiltelefon

next

Återtag

Möjliggör återanvändning

När avtalstiden löpt ut eller det är dags att byta erbjuder vi återtag för att säkerställa att telefonen återanvänds och i slutskedet återvinns på rätt sätt. Har du köpt telefonen erbjuder vi återköp av telefonen till värdet i kundportalen.

Säker dataradering

Säkerhet går först

När en enhet töms på information är det av största vikt att raderingen genomförs på ett säkert sätt. Informationen skrivs över med ettor och nollor på aktuell enhet. Du erhåller därefter ett certifikat som intygar dataradering.  

Återanvändning

Förlängd livslängd och minskad miljöpåverkan  

Genom att rensa telefonerna på information och byta ut slitna delar kan telefoner och andra mobila enheter få nytt liv och säljas till nästa användare. 80% av mobiltelefonens klimatpåverkan kommer från produktionsfasen, vilket besparas genom att återvända befintliga telefoner.  

Återvinning

Värna om miljön med återvunnet material

En ej funktionsduglig produkt demonteras för att hitta fungerande delar. Dessa delar kan sedan återanvändas för att reparera andra produkter. Obrukbara delar skickas istället på miljövänlig återvinning. På så sätt skapar vi ett kretslopp där inga oönskade ämnen riskerar att hamna fel.

Hållbarhet i värdekedjan

Våra strategiska partner

När du blir telefonikund hos oss kan du välja vilken operatör du vill, men vi rekommenderar Tele2 som är ledande inom hållbarhet. Som första telekom­operatör i Norden och Baltikum är Tele2 AB klimatneutralt i egen verksamhet, med 100 % förnybar el och övriga utsläpp klimat­kompenserade.

Puzzel är vår strategiska partner för kontaktcenter­lösningar och stödjer våra klimat­satsningar. Vi klimat­kompenserar för alla våra kunders utsläpp inom kontaktcenter.

Hållbarhet och klimatkompensation

Som en del av vår hållbarhetstrategi klimatkompenserar vi alla produkter och tjänster vi levererar. Det innebär att vi mäter, minskar och neutraliserar vårt klimat­avtryck enligt PAS2060.

Chatta med oss
Chatten är stängd