Cirkulär mobil

Mobil som tjänst – en cirkulär tjänst där miljö och användarvänlighet står i fokus. Spara upp till 60% av inköpspris samt minst 40% CO2e med en rekonditionerad telefon istället för en ny.

Cirkulär mobiltjänst

Full kostnadskontroll

Mindre administration

Mobil som tjänst – så fungerar det

Gör ett klimatsmart val med denna skräddarsydda tjänst som ger dig full kontroll över din mobilpark. Telefonerna hyrs istället för att köpas och fördelen är att produkterna kommer återanvändas, återköpas eller återvinnas beroende på produktens skick och företagets önskemål.

I webbportalen får både företaget och medarbetare en bra översikt och beställningar och attesteringar sköts enkelt – en smidig asset management som dessutom minskar klimatpåverkan.

Webbportal för en modern asset management

I webbportalen finns det en vy för administratören samt medarbetare vilket kommer förändra hanteringen av företagsmobiler helt.

Medarbetarna kan se sina tillgånger, de gällande policys och värdet av den befintliga samt ny mobilen. Beställningar kan göras direkt i portalen och ansvarig chef kan enkelt granska, bekräfta eller neka.

I admininstratörsvyn finns även en översikt över företagets mobilpark vilket ger full kostnadskontroll och planeringssäkerhet. Utöver det kan du se statistik samt uppdatera mobil- och budgetpolicyn.

Cirkulär ekonomi

Ett bättre nyttjande av utvunna resurser

Istället för att tillverka, köpa och kassera produkterna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. När produkten en dag är förbrukad återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

Green Mobile bygger på denna principen och ska underlätta för dig som kund att kunna ställa om till ett mer miljövänligt nyttjande av resurser som dessutom medför besparingar om du väljer att återanvända mobilerna efter en noggrann rekonditionering.

 

Vad skulle cirkulär mobil innebära för dig?

Det ska vara lätt att göra rätt, genom en förenklad simulering kan du se vad vår cirkulära mobiltjänst innebär för dig.

Hur många anställda är ni?

Hur många mobiler har ni idag som ni vill byta till cirkulär mobiltjänst?

Med cirkulär mobil hyr du en telefon under en 2 års period. Därefter rekonditioneras telefonen och hyrs ut i ytterligare 2 år. På så sätt förlänger du telefonens användning med ca 100%. I snitt köper vi i Sverige ny telefon efter 2 år fast uppskattad livslängd är mer än 5 år*. Detta innebär en besparing av CO2e med minst 40% per telefon mot att köpa nytt och en kostnadsbesparing på upp till 60%.

*IVL - Reusability and the potential environmental impact of small electronics

 

Kontakta Office Management

Tillbaka

Återanvändning

Minska koldioxidutsläpp och kostnader

Vi rensar telefoner på information, byter ut slitna delar och förpackar om efter ca 24 månader. Detta gör att telefoner och andra mobila enheter kan få ett nytt liv av andra medarbetare eller av ett annat företag. Genom att återanvända telefonen i stället för att producera en ny sparas minst 40% koldioxid. 

Återvinning

Värna om miljön med återvunnit material

En ej funktionsduglig produkt demonteras för att hitta fungerande delar. Dessa delar kan sedan återanvändas för att reparera andra produkter. Är delarna helt obrukbara skickas dessa istället på miljövänlig återvinning. På så sätt skapar vi ett kretslopp där inga oönskade ämnen riskerar att hamna fel.

Säker dataradering

Säkerhet går först

När en enhet ska tömmas på information är det av största vikt att raderingen genomförs på ett säkert sätt. Datainformationen skrivs över med ettor och nollor på aktuell enhet. Kunden får sedan ett certifikat som ett bevis på att inlämnade enheter har raderats. Information så som serienummer, modell och tillverkare finns också på detta certifikat.

O.M Green

Vår miljösatsning

Under konceptet O.M Green har vi samlat våra klimatkompenserade tjänster och produkter. Tanken är att göra det lättare för våra kunder att ta första steget mot ett mer klimatsmart företagande. 

Utöver klimatkompensationen för den delen av utsläppen vi själva inte kan påverka, har vi en rad aktiviteter för att minska utsläppen som våra produkter och tjänster genererar, med fokus på att minska vårt eget klimatavtryck.

Klimatpositiv telefoni

Snacka om klimatet

På Office Management tar vi miljön på allvar och är därför extra stolta över att kunna erbjuda Sveriges första klimatpositiva företagstelefoni & kontaktcenter.

Klimatpositiv innebär att vi kompenserar för de utsläpp som vi inte kan påverka idag plus lite till. Gör ett klimatsmart val!

Hållbarhet i värdekedjan

Våra strategiska partner

När du blir telefonikund hos oss kan du välja vilken operatör du vill, men vi rekommenderar Tele2 som är ledande inom hållbarhet. Som första telekomoperatör i Norden och Baltikum är Tele2 AB klimatneutralt i egen verksamhet, med 100 procent förnybar el och övriga utsläpp klimatkompenserade.

Puzzel är vår strategiska partner för kontaktcenterlösningar och stödjer oss i våra klimatsatsningar. Vi klimatkompenserar för alla våra kunders utsläpp inom kontaktcenter.

Vill du veta mer?

Kontakta Daniel om du vill veta mer om vår cirkulära mobiltjänst och hur den kan effektivisera din verksamhet.

Chatta med oss
Chatten är stängd