Klimatneutral och cirkulär mobiltjänst

Enkel portal för alla anställda - billigare än att köpa

Mobil som tjänst är vårt cirkulära erbjudande där miljö och användar­vänlighet står i fokus. Spara upp till 60% av inköpspris samt minst 40% CO2e med en rekonditionerad telefon istället för en ny. Vi hjälper dig också att återvinna ditt företags gamla mobiler.Klimatkompenserad.png

Cirkulär mobiltjänst

Full kostnadskontroll

Mindre administration

Vad skulle cirkulär mobil innebära för dig?

Det ska vara lätt att göra rätt, genom en förenklad simulering kan du se vad vår cirkulära mobiltjänst innebär för dig.

Hur många anställda är ni?

Hur många mobiler har ni idag som ni vill byta till cirkulär mobiltjänst?

Med cirkulär mobil hyr du en telefon under en 2 års period. Därefter rekonditioneras telefonen och hyrs ut i ytterligare 2 år. På så sätt förlänger du telefonens användning med ca 100%. I snitt köper vi i Sverige ny telefon efter 2 år fast uppskattad livslängd är mer än 5 år*. Detta innebär en besparing av CO2e med minst 40% per telefon mot att köpa nytt och en kostnadsbesparing på upp till 60%.

*IVL - Reusability and the potential environmental impact of small electronics

 

Kontakta Office Management

Tillbaka

Mobil som tjänst – så fungerar det

Gör ett klimatsmart val med denna skräddarsydda tjänst som ger dig full kontroll över din mobilpark. Telefonerna hyrs istället för att köpas och fördelen är att produkterna kommer återanvändas, återköpas eller återvinnas beroende på produktens skick och företagets önskemål.

Webbportal för asset management

I webbportalen finns det en vy för administratören och en för medarbetare, vilket kommer förändra hanteringen av företagsmobiler.

Medarbetarna kan se sina tillgånger, gällande policys och värdet av den befintliga samt nya mobilen. Beställningar kan göras direkt i portalen och ansvarig chef kan enkelt granska, bekräfta eller neka.

I admininstratörsvyn finns även en översikt över företagets mobilpark vilket ger full kostnadskontroll och planeringssäkerhet. Utöver det kan du se statistik samt uppdatera mobil- och budgetpolicyn.

En cirkulär ekonomi

Istället för att tillverka, köpa och kassera produkter som telefoner, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. När produkten en dag är förbrukad återanvänds och återvinns så mycket som möjligt. Cirkulär telefoni bygger på denna princip och ska underlätta omställningen till ett mer miljövänligt nyttjande av resurser. Genom att återanvända mobiler efter rekonditionering kan ditt företag spara betydande summor samtidigt som ni gör en viktig insats för klimatet.

 

Återanvändning

Minska koldioxidutsläpp och kostnader

Vi rensar telefoner på information, byter ut slitna delar och förpackar om efter ca 24 månader. Detta gör att telefoner och andra mobila enheter kan få ett nytt liv av andra medarbetare eller av ett annat företag. Genom att återanvända telefonen i stället för att producera en ny sparas minst 40% koldioxid. 

Återvinning

Värna om miljön med återvunnet material

En ej funktionsduglig produkt demonteras för att hitta fungerande delar. Dessa delar kan sedan återanvändas för att reparera andra produkter. Är delarna helt obrukbara skickas dessa istället på miljövänlig återvinning. På så sätt skapar vi ett kretslopp där inga oönskade ämnen riskerar att hamna fel.

Säker dataradering

Säkerhet går först

När en enhet ska tömmas på information är det av största vikt att raderingen genomförs på ett säkert sätt. Informationen skrivs över med ettor och nollor på aktuell enhet. Kunden får sedan ett certifikat som ett bevis på att inlämnade enheter har raderats. Information så som serienummer, modell och tillverkare finns också på detta certifikat.

O.M Green

Vår miljösatsning

Under konceptet O.M Green har vi samlat våra klimatkompenserade tjänster och produkter. Tanken är att göra det lättare för våra kunder att ta första steget mot ett mer klimatsmart företagande. 

Utöver klimatkompensationen för den delen av utsläppen vi själva inte kan påverka, har vi en rad aktiviteter för att minska utsläppen som våra produkter och tjänster genererar, med fokus på att minska vårt eget klimatavtryck.

Klimatkompenserad telefoni

Snacka om klimatet

På Office Management tar vi miljön på allvar och är därför extra stolta över att kunna erbjuda Sveriges första klimatkompenserade företagstelefoni och kontaktcenter.

Det innebär att vi kompenserar för de utsläpp som vi inte kan påverka idag. Gör ett medvetet val med klimat­kompenserad telefoni.

Hållbarhet i värdekedjan

Våra strategiska partner

När du blir telefonikund hos oss kan du välja vilken operatör du vill, men vi rekommenderar Tele2 som är ledande inom hållbarhet. Som första telekom­operatör i Norden och Baltikum är Tele2 AB klimatneutralt i egen verksamhet, med 100 procent förnybar el och övriga utsläpp klimat­kompenserade.

Puzzel är vår strategiska partner för kontaktcenter­lösningar och stödjer oss i våra klimat­satsningar. Vi klimat­kompenserar för alla våra kunders utsläpp inom kontaktcenter.

Vill du veta mer?

Kontakta Daniel om du vill veta mer om vår cirkulära mobiltjänst och hur den kan effektivisera din verksamhet.

Chatta med oss
Chatten är stängd