Sorteringskärl

Med våra snygga sorteringskärl sorterar du enkelt plast, kartonger, lysrör, restavfall, metallförpackningar och batterier. Släng rätt sak i rätt kärl direkt, så behöver du inte stå och sortera upp det senare. Vi ser till att allt återvinns.

 

 

Schemalagd hämtning

Miljösmart

Rikstäckande

Genom att källsortera ditt avfall hjälper du till att:

  • Minska utsläppen – Återvunnet material minskar alla utsläpp som uppstår under transporter av råvaror och nya material. Det minskar även mängden giftiga ämnen som släpps ut ur fabriker då nya material produceras.
  • Minska energiförbrukningen – Framställningen av helt nya material förbrukar högre energi än den som krävs för att återvinna samma material.
  • Ta till vara på miljön – Papper som återvinns kan användas för tillverkning av nytt papper istället för att skövla fler träd för produktion av ny pappersråvara.

När vi tillverkar nya varor av material från gamla produkter görs en stor besparing av våra naturresurser.

 

Vanliga frågor om återvinning

Allt från Plast, kartonger, papper, lysrör & glödlampor, metall, elavfall, batterier, kemikalier och matrester.

Med vår miljöstation får du kontroll på ditt farliga avfall och kan säkert återvinna avfall som brandfarliga vätskor och giftiga kemikalier.

Du bestämmer när och hur ofta hämtningen av ditt avfall ska ske. En gång i veckan, varannan vecka eller en gång per månad.

Kontakta oss för en offert eller om du har frågor

Joel har lång erfarenhet inom Facility Management och har hittat skräddarsydda lösningar för många företag. Han hjälper gärna även dig för att hitta rätt.

Chatta med oss
Chatten är stängd