Leverantörsfakturor:
Attestera fakturor digitalt

O.M Inbound Invoice

Vår lösning digitaliserar, effektiviserar och automatiserar hela attestflödet. Du får bort manuella arbetsuppgifter och tidstjuvar i ditt dagliga arbete samtidigt som du får full kontroll på alla fakturor och kostnader. Oavsett leverantörsfakturornas format läses de in så att du kan hantera hela konterings- och attestflödet via din dator eller en app i din surfplatta eller mobiltelefon. När fakturorna är attesterade och klara, skickas information direkt till ditt affärssystem för slutbokning och betalning.

Digital attestering av fakturor – så funkar det

• Du scannar fakturan och den tolkas. Alternativt tar du emot fakturan på fil från leverantören.

• Fakturan ankomstregistreras med verifikatnummer i affärssystemet.

• Fakturan går till godkännande och attest med automatisk kontering.

• Efter slutattest går fakturan för definitivbokning och betalning.

 

*Prisexempel från 149 kr/användare avser leverantörsfakturahantering för runt 100 medarbetare och ca 4000 fakturor per månad.

Spårbarhet

Arkivering

Säkerhet

Automatisera

Du sätter enkelt upp regler i systemet för att effektivisera och automatisera de steg i processen som idag hanteras manuellt. Exempelvis används automatiskt rätt konteringsmall utifrån ett projektnummer på fakturan. Systemet distribuerar också direkt fakturan till korrekt attestant baserat på din satta attesthierarki.

De här stegen kan automatiseras:

  • Ankomst- och preliminärbokning
  • Kontering
  • Distribution
  • Kontroll av attesträttigheter
  • Avtalsmatchning
  • Ordermatchning på radnivå
  • Definitivbokning
  • Arkivering

Vanliga frågor om digitala leverantörsfakturor

Vi gör en kort förstudie av dina processer och vilka system lösningen ska integreras mot. Från första mötet till allt är uppe och rullar tar det i snitt 2-4 veckor, beroende på förutsättningarna. Vi har även standardkonfigurationer mot de vanligaste systemen, och dessa kan ta kortare tid, oftast bara runt en dag.

Ja, det kan integreras mot i princip alla typer av redan befintliga ekonomisystem på marknaden.
Ja, det fungerar utmärkt.

"När jag digitaliserade våra leverantörsfakturor kunde jag höja kompetensnivån i teamet. När de inte längre behövde registrera dokument fanns mer utrymme att kontrollera och analysera. Tiden vi frigjorde med automatiseringen användes verkligen till att öka kvaliteten och supporta organisationen på ett bättre sätt."

Susanne Svensson
CFO

"Vår styrka ligger i att vi är många tekniker med lång erfarenhet, och därför kan vi ge våra kunder kvalitativ service snabbt."

Stefan Frantz,
Service Manager på Dokumenthantering

 

Behöver du hjälp med dokumenthantering?

Chatta med oss
Chatten är stängd