Digitalt arkiv och avtalshantering

O.M Contract Management

Tjänsten O.M Contract Management är ett molnbaserat digitalt arkiv där du enkelt scannar in eller laddar upp dokument för smidig åtkomst, sökning, påminnelse, bearbetning och arkivering. Användarvänligt och säkert hanterar du affärskritiska dokument på ett och samma ställe.

Tjänsten integreras med befintligt Microsoft O365, vilket betyder att du kan ta del av Microsoft O365:s övriga erbjudande.

*Prisexempel från 49 kr per användare avser runt 5 medarbetare.

Övervakning

Kontroll

Personoberoende

Digitala arkiv

I ditt digitala arkiv hanterar du smidigt dokument och ger dina kollegor rättigheter utefter behov. Med hjälp av fritextsökning hittar du lätt de dokument du behöver. Ett integrerat tolkningsverktyg och valbara fält möjliggör kategorisering, sortering och filtrering för snabb åtkomst.

Säker hantering

Dokumenten finns sedan i din verksamhets befintliga O365, där behörig användare loggar in med unikt användarnamn och lösenord. Inbyggd redundans säkerställer att tjänsten är tillgänglig när du behöver den. Tjänsten läser in dina dokument på ett sätt som gör att du kan söka på innehållet, såsom personnummer, namn och adress. Funktionen ger möjlighet att ta kontroll över personuppgifter i arkiverade dokument.

Minimal insats

O.M Avtalshantering är en flexibel molnlösning som alltid ger dig tillgång till dina dokument, oavsett var du befinner dig. Detta då den bygger på Microsofts redan befintliga flexibla erbjudande.

Allt du behöver är en internetuppkoppling och dina inloggningsuppgifter till befintlig Microsoft O365.

 

Vanliga frågor om digital avtalshantering

Alla som hanterar avtal har nytta av den. Men här är några exempel du kanske inte tänker på:

  • HR-chef: för att aldrig missa när ett avtal löper ut.
  • Servicechef: för att göra avtal tillgängängliga för de som behöver dem samt att ha koll på när avtalen löper ut.
  • Transport och logistik: Transportdokument är en signerad värdehandling, fritextsökning för adress och fraktbolag. Samla och sök tullhandlingar, last- och losslistor, etc.
Ja, med en modern scanner kan du snabbt och enkelt omvandla dina befintliga avtal till digitala dokument som lagras där du vill och blir spårbara för arkivering.

"Visst blir det mycket effektivare för ekonomifunktionen när dokument digitaliseras. Men faktum är att hela organisationen drar fördel av att de själva kan hitta dokument utan att behöva fråga ekonomifunktionen varje gång. Det ger den flexibilitet och tillgänglighet som en modern organisation behöver."

Susanne Svensson
CFO

"Vår styrka ligger i att vi är många tekniker med lång erfarenhet, och därför kan vi ge våra kunder kvalitativ service snabbt."

Stefan Frantz,
Service Manager på Dokumenthantering

 

Behöver du hjälp med dokumenthantering?

Chatta med oss
Chatten är stängd