SITHS ombud

Vår vision inom hälso-sjukvårdssektorn är att vara den självklara partnern för digitalisering och förbättra servicen mot patienten. Som ditt unika SITHS ombud och partner agerar vi specialister för din organisation, både i en undersökande, utvecklande och rådgivande roll. Vi förvaltar era poster i HSA-katalogen samt utfärdar era HSA-id:n och SITHS-kort. Vi hjälper dig med hela utförandet och fortsätter att ge dig stöd gällande rutiner, processer, riskhantering, revision och kontinuitetsplanering. 

Din självklara vård-partner

Rådgivning

SITHS-ombud

HSA-id:n

Våra säkerhetsstjänster

SITHS: Vi utfärdar tjänstelegitimationer som gör det möjligt för dig och dina medarbetare att identifiera dig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS är godkänd som e-legitimation i tjänsten av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

HSA-ID: Vi utfärdar HSA-ID som gör att du kan hantera kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting, samt hos privata vårdgivare.

Intresserad av IT-Tjänster för vården?

Kontakta Michael Ekelund för rådgivning. 

Chatta med oss
Chatten är stängd