Mångsidig diktering med CareTalk

Det digitala dikteringssystemet CareTalk ger dig säker och omedelbar access till viktig information. Sedan lång tid tillbaka har diktering ansetts vara fem gånger snabbare än att själv skriva sin rapport eller journal. Detta leder till en effektivare organisation med minskad administration.

Smartphone

Journalkoppling

Taligenkänning

Diktering med hög säkerhet

Utvecklingen går snabbt inom all IT, diktering är inget undantag. De analoga kassettbanden har ersatts med digitala media för säker lagring och omedelbar tillgång till diktaten. Ingen onödig väntan eller sökande i register. Diktaten kan skrivas ut i princip från vilken dator som helst, då säkerhetsvillkor uppfyllts. Det medger större frihet för sekreterare samt en omedelbar översikt över arbetsmängd. 

För högsta möjliga säkerhet i dikteringstjänsten så ingår:

  • Regelbundna och täta backuper
  • Autentisering
  • Kryptering och databaslagring

 

Taligenkänning

Som ett komplement kan vi även erbjuda taligenkänning som konverterar din inlästa diktering till journalanteckningar. Ett program som förstår sig på medicinsk vokabulär och med tiden lär sig hur du pratar.

Intresserad av IT-Tjänster för vården?

Kontakta Tomas Eklund för rådgivning. 

Chatta med oss
Chatten är stängd