Care@Home - digital tillsyn

Vi har en plattform, ekosystem och funktioner som ger vård- och omsorgstagare en tryggare och friare vardag genom preventivt och direkt stöd. Anhöriga ska uppleva att både de själva och deras närstående får bättre livskvalitet. Behoven av trygghetsskapande teknik skiljer sig utifrån individers och verksamheters behov inom vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden och eget boende inom stöd och omsorg och inom ordinärt boende. Vi vill även att våra medarbetare får en god arbetsmiljö utifrån den trygghetsskapande tekniken.  

Helhetslösning

Vi har en hållbar och modern helhetslösning där flera funktioner kan nyttjas och inte att ha separata lösningar för specifika delar som t.ex:

  • Ett mobilt trygghetslarm 
  • En trygghetsknapp 
  • Olika rörelselarm i olika ex. sänglarm, mattlarm, dörr larm.
  • Trygghetskamera
  • Sensorer som indikerar rörelse, fall, sömn, inkontinens

Intresserad av IT-tjänster för vården?

Kontakta Tomas Eklund för rådgivning. 

Chatta med oss
Chatten är stängd