Digital transformation

Vår värld utvecklas och blir allt mer digitaliserad. Digitaliseringen gör att du kan öka din produktivitet på en konkurrensutsatt marknad. Behöver du hjälp med digitaliseringen? Då finns vi här för dig. 

När du ska förverkliga din digitala strategi är det viktigt att du har en modern IT-miljö som tillåter innovativa lösningar och som kan utvecklas i takt med ditt företag. En omodern IT-miljö som kräver stora investeringar för utveckling kan göra det svårt att dra nytta av de digitala möjligheter som finns.

Vi på Office Management har tagit fram tre steg som hjälper dig med din digitala transformation. De tar hänsyn till var i digitaliseringsprocessen företaget befinner sig och består av produkter och tjänster som underlättar för ditt företag att ta nästa steg. De tre stegen är: Transformation – Innovation - Evolution

Vad är din verksamhets digitala mognadsgrad?

Testet består av sju frågor som mäter företags och organisationers digitala mognad. Slutresultatet ger dig en indikation på hur långt ditt företag kommit i den digitala transformationen.

Digitala marknadsföringsaktiviteter används av hela organisationen tillsammans med marknad för bästa resultat.

 • Instämmer inte alls
 • Instämmer helt

Jag har upplevt att digitaliseringen av vår verksamhet har bidragit med:

(Välj samtliga alternativ som passar in på din verksamhet)

Vår ledning har den kompetens som krävs för att genomföra en digital strategi och digital affärsutveckling.

 • Instämmer inte alls
 • Instämmer helt

Hur digitalt mogen anser du att din organisation är för närvarande?

 • Låg digital mognad
 • Hög digital mognad

Vi använder digital kommunikation och e-handel/onlineförsäljning för våra kunder och partners.

 • Instämmer inte alls
 • Instämmer helt

Vår organisation präglas av en digital kultur där chefer och anställda arbetar med digitala system i sina dagliga processer.

 • Instämmer inte alls
 • Instämmer helt

I vår organisations digitala affärsutveckling spelar kunder och andra partners en nyckelroll.

 • Instämmer inte alls
 • Instämmer helt
Robot content

Förslag

Kontakta O.M

Tillbaka

1. Digital transformation

– viktiga förutsättningar för framtidens affärer

Vi vill att du som kund hos Office Management ska få de bästa förutsättningarna att bli det digitala företaget. Vårt konceptuella erbjudande Transformation är ett helhetspaket som består av moderna tekniska produkter och tjänster färdiga att förverkliga ditt företags digitala strategi. Nedan ser du de produkter och tjänster som ingår i Transformation.

De enskilda komponenterna kan självklart köpas som separata produkter, men om du väljer vårt helhetspaket får du även detta:

 • Ett förmånligare pris
 • Installations- och funktionsgaranti
 • ETT telefonnummer att ringa vid eventuellt strul
  (Men vi hinner sannolikt meddela dig först eftersom vår driftövervakning slår larm omgående.)

Med detta koncept erbjuder vi dig en komplett teknisk lösning för digitalisering som förmodligen enbart en egen IT-avdelning skulle kunna matcha. 

Analys, utvärdering och planering 

För att säkerställa att konceptet är rätt för din verksamhet och att vi kan leverera enligt dina förväntningar så ingår en kostnadsfri genomlysning och analys av verksamheten. Vi tar då reda på om konceptet passar som det är eller om du behöver särskilda anpassningar.

Detta koncept får du utan en enda krona i investering. Du kommer enbart att ha en fast månadskostnad som du enkelt budgeterar, och kan flytta IT från att vara intensiva kapitalkostnader till operativa kostnader. Att migrera hela eller delar av din IT-miljö till molnet ökar din organisations produktivitet.

Tillsammans utvärderar och planerar vi din resa.

2. Digital Innovation

– utveckla en digital version av ditt affärskoncept

Digitalisering är att omvandla information från analog till digital form, att utveckla en digital version av ditt affärskoncept. Att vara innovativ i digitaliseringen av affärsprocesser innebär att du kartlägger dina nuvarande processer och rutiner, tillämpar samma principer och skapar ett digitalt flöde som utför samma sak mer effektivt.

Alla processer som ska digitaliseras dokumenteras i en visuell plattform så att processerna kan förbättras, samtidigt som du utnyttjar digital teknik för att automatisera och effektivisera processer där det är möjligt.

Att omvandla affärsprocesser till att bli helt digitala kan vara en utmaning och innebära mycket arbete. Därför är det viktigt att du prioriterar de delar som berörs och beslutar om vilken del som initialt ger snabbast resultat av digitaliseringen.

3. Digital Evolution

– digital och anpassningsbar verksamhet

För att ditt företag ska kunna överleva måste du vara anpassningsbar, flexibel och kunna reagera snabbt på förändringar. Du måste ha ett långsiktigt perspektiv, både på din egen verksamhet och på vad och hur dina konkurrenter gör. Du måste driva det digitala innovationsarbetet som ger ditt företag ett mervärde, oavsett vilken inverkan det har. Centrala egenskaper är med andra ord digital och anpassningsbar.

Behöver du hjälp med din digitala transformation?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig hitta en lösning som fungerar för just ditt företag. 

Chatta med oss
Chatten är stängd